Tudja meg ma,
kinek kell segítenie holnap!
Az Ön intézménye már partneriskola?
Regisztráljon most!
Jelentkezzen most
továbbképzéseinkre!

Nézze meg az eDia rendszerét működés közben!

 

 

eDia mockup

A feladatfejlesztések elméleti háttere


Az online feladatfejlesztések elméleti hátterét a matematikai tudás, az olvasás szövegértés és a természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei adták. A diagnosztikus értékelési program alapvető célja egy olyan online mérési rendszer kidolgozása, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók fejlődését az iskolába lépéstől a hatodik évfolyam végéig követhessük. A részletes feladatrendszer három fő területre, az olvasásra, a matematikára és a természettudományra terjed ki, azokra az ismeretekre, készségekre és képességekre, amelyek a későbbi iskolai és iskolán túli tanulás sikerességét alapvetően meghatározzák. Mindhárom kötetben a mérések tartalmának részletesebb leírása áll a középpontban. Egy-egy fejezet foglalkozik a felmérések három dimenziójával, külön-külön bemutatva a gondolkodás, az alkalmazás és a tantervi tartalom terén végezhető mérések részletes leírásait. Az illusztrációk, feladatvázlatok egyaránt az online rendszerből származnak.