A pályázat egyik legfontosabb eleme az elektronikus mérési-értékelési rendszer gyakorlatban való alkalmazásához és fejlesztéséhez szükséges személyi háttér megteremetése. A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által hirdetetett akkreditált pedagógus-továbbképzési programokban részt vevő tanítók, tanárok és vezetők elsajátíthatják a számukra szükséges, közvetlenül alkalmazható ismereteket, és tájékoztatást kapnak a pedagógiai értékelés általános feladatairól és lehetőségeiről, például a kognitív és affektív készség- és képességmérés fejlesztéséről, a minőségfejlesztésről. A továbbképzések célja a számítógép alapú feladatírás oktatása lépésről-lépésre, az eDia online mérések iskolai munkát segítő szerepének prezentálása, valamint bemutatni, hogy az Oktatáselméleti Kutatócsoport által kialakított rendszer mennyiben és hogyan járul hozzá a tanulók iskolai fejlesztéséhez.

 

További információkért, illetve regisztrációhoz kattints a megfelelő képzésre!