A partneriskolai regisztrációval iskolánk automatikusan részt vesz a méréseken?

Nem. A partneriskolai regisztrációt követően minden mérésre külön-különregisztráció szükséges, egy egyszerű online űrlap kitöltésével. Az űrlap linkjét a kapcsolattartónak küldött, adott méréshez tartozó felkérő levélben található.

Mely tudományterületeken indulnak a mérések?

A "Diagnosztikus mérések fejlesztése" című program keretében elsősorban a három nagy műveltségterületen – olvasás-szövegértés, matematika és természettudomány – van lehetőség a rendszeres tesztelésre. Ezen kívül tizennégy minor területen (például angol nyelv, vizuális képességek, kreativitás, induktív gondolkodás, tanulás tanulása stb.) is indítunk alkalmanként méréseket.

Iskolánkban az internet sávszélessége alacsony. Így is részt tudunk venni a méréseken?

Természetesen. Ilyen esetben különösen ajánlott a tesztek proxy szerveren keresztüli kitöltésére, melynek beállítása a teszt kitöltése előtt szükséges. Az erre vonatkozó információk a teszt linkjének nyitóoldalán elérhetőek. Nagyon fontos, hogy proxy szerver alkalmazása esetén a mérés előtt minimum 10 perccel indítsák el a proxy szervert, hogy a szerverként szolgáló számítógépen az adott teszt betöltődjön.

Milyen böngésző beállítás szükséges a méréshez?

Méréseinkhez Mozilla Firefox vagy Google Chrome használata szükséges, lehetőség szerint a legfrissebb verzióban. Ezeken kívül más böngésző nem használható.

Hogyan biztosítható a méréseken a tanulók anonimitása?

A törvényi előírásoknak megfelelően legenerált mérési azonosítókkal való részvétel biztosítja, hogy a diákok teljes mértékben névtelenül maradjanak méréseinken. A mérési azonosítókból a tanulók kilétét visszafejteni nem tudjuk. A diákok mérési azonosítóját egyedül az az iskola tudja legenerálni a KIR felületén keresztül, ahova a diák jár, majd az iskola tölti fel a rendszerünkbe az azonosítót, név nélkül. Az iskola (pedagógus) látja a mérési azonosítók szerint a diákok teszteken nyújtott teljesítményét.

Minden méréshez szükséges kellék a fülhallgató?

Nem. Az adott mérés fülhallgatóigényéről a hozzá kapcsolódó felkérő levélben vagy a mérési útmutatóban tájékozódhatnak. Legtöbb mérésünknek azonban nem feltétele a fülhallgató, kivéve a még önállóan, folyékonyan olvasni nem tudó tanulók esetében. Ezért minden, 1-3. évfolyamos tanulóknak szóló mérésnél javasoljuk a fülhallgató használatát.

Meg tudjuk-e nézni a mérések feladatait, illetve van-e lehetőségünk gyakorolni velük?

Biztonsági és méréstechnikai okok miatt tesztjeinket csak a mérésben résztvevő tanulók érhetik el az adatfelvételi időszakon belül. Kutatóink számára nagyon fontos, hogy a tanulók először találkozzanak az adott méréssel, s ne gyakoroljanak, készüljenek fel rájuk, hiszen akkor a mért adatok nem lennének objektívek. Demo tesztjeink által azonban bárki betekintést nyerhet méréseinkbe.

A mérést követően hol tudjuk megnézni az eredményeket?

Tesztjeink végén a diákok azonnali, százalékos visszajelzést kapnak. A mérést végző pedagógus az eDia partneriskolai hálózatán belül az adott mérés adatbázisát kiválasztva, a „Visszajelentések” fülre kattintva érheti el az iskola és osztály százalékos eredményét, majd az osztályjelzésre kattintva a diákok mérési azonosítói szerinti eredményeit is, országos és regionális összehasonlításban.

Az online DIFER méréssel kiváltható-e az Oktatási Hivatal DIFER mérése?

Nem, a két mérés teljesen független egymástól. Az online DIFER mérésünk csak a számítógépre adaptálható feladatokat tartalmazza, tehát nem fedi egy az egyben a papíralapú DIFERt.

Miért van szükség a tanulói háttérkérdőív kitöltésére?

A kutatási eredmények szerint a diákok teljesítményét jelentős mértékben befolyásolják olyan tényezők, mint a tanulók szociokulturális háttere vagy iskolán kívül végzett tevékenységei. A háttérkérdőív kitöltésére azért van szükségünk minden, a méréseinken résztvevő tanuló esetében, hogy ezeket a befolyásoló tényezőket feltárhassuk. A törvényi előírásoknak megfelelően legenerált és visszafejthetetlen mérési azonosítókkal történő mérés biztosítja a teljes anonimitást. A háttérkérdőív kérdéseire adott válaszokat az iskola pedagógusai sem érhetik el.

Regisztráltunk egy mérésre, de nem tudunk belépni a tanulók mérési azonosítóival. Mi lehet a probléma?

A leggyakoribb probléma, hogy rendszerünkben nincsenek benne az adott tanulók mérési azonosítói. Nagyon fontos, hogy a mérés megkezdése előtt minden, a mérésben résztvevő tanuló mérési azonosítóját generálják le és töltsék fel az eDia partneriskolai adatbázisába, hiszen enélkül nem tudnak belépni a mérésbe. Másik probléma lehet, hogy nem a megfelelő linken keresztül próbálják elérni a mérést. Az adott mérés linkje az aktuális mérési útmutatóban található.

Miért nem lehet kiválasztani, hogy az olvasás, matematika és természettudomány mérésen belül mely tudományterületen szeretnénk mérni?

Ahhoz, hogy egy bemért, tudományosan megalapozott standardok alapján kidolgozott, skálázott feladatokból álló feladatbankot tudjunk kínálni Önöknek, szükség van arra, hogy minél több tanuló kipróbálja feladatsorainkat, hiszen kutatóink csak így tudják vizsgálni a feladatok viselkedését. Ezt biztosítja a véletlenszerű tesztkiosztás a nagyterületi mérésünkön. A tervek szerint a következő tanévben már választhatnak a tudományterületek közül, melyeket célirányosan tudnak majd mérni, a jelenlegi random kiosztással szemben.

Probléma-e, ha nem veszünk részt minden, a „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című projekt által felkínált mérésben?

Nem. A partneriskolai regisztrációval csak azt jelzik számunkra, hogy érdeklődnek a projekt mérései iránt. Az aktuálisan induló méréseinkről a kapcsolattartói e-mailcímre rendszeresen küldünk tájékoztató, felkérő levelet, illetve a honlapon is tájékozódhatnak erről az eDia.hu alatt. Ezek közül csak arra a mérésre, mérésekre szükséges regisztrálniuk, melyben szeretnének részt venni, az iskola kapacitásától függően. Ellenkező esetben a felkérő levelet kérjük, vegyék tárgytalannak!