A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézetének képzései tartalmi és kutatásmódszertani vonatkozásban lépést tartanak a nemzetközi tudományos életben megjelenő irányzatokkal. Oktatói gárdánk tagjai a hazai és nemzetközi tudományos-szakmai közéletben aktív szerepet betöltő egyetemi oktatók és tudományos kutatók.

A magyar közoktatási rendszer fejlődésében az elmúlt évtizedekben tetten érhető változások közül markánsan jelentek meg a rendszerszintű és az osztálytermi értékelési gyakorlatot meghatározó elméleti modellek, ismeretek és gyakorlati eljárások. Tanárképzésünkben – összehasonlítva például a németországi tanárképzési modellel – a pedagógiai értékelési gyakorlat nem jelent meg kellő hangsúllyal, így a pedagógiai mérés-értékelés területeihez kötődő képzések továbbra is fontos szerepet töltenek be a hazai pedagógiai kultúra gazdagításában. Az utóbbi két évtizedben rendszeressé váló hazai rendszerszintű vizsgálatokban, valamint a nemzetközi összehasonlító felmérésekben három kompetencia-terület mérése és értékelése kapott főszerepet: matematika, olvasás és természettudomány. A három fő terület értékelési modelljei – noha közös értékelés-filozófiai talajon állnak, és több közös mérésmódszertani jellemzőjük is van – a mért területek definiálásában mutatkozó önálló, terület-specifikus törekvések és a három kompetencia-terület ismereteinek és készségeinek különbözőségeiből fakadóan indokolttá teszik a mérés-értékelési szakirányú továbbképzések tartalom-specifikus differenciálását.

Négy féléves, pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési programjaink 4 szakirányon indulnak: olvasás-szövegértés, matematikai, természettudományos tudás értékelése és/vagy kutatótanári területen.

A képzés idő 4 félév, a költségtérítés díja: 150.000 Ft/félév.

Letölthető anyagok: PSZV tájékoztató füzet 2015

REGISZTRÁCIÓ

 

A Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési programunk aktív hallgatói létszáma 2015/16 tanév őszi félévében 42 fő.

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési programok
Időpont Szak Aktív hallgatók
2015 PSZV olvasás-szövegértés 11
  PSZV matematika 13
  PSZV természettudomány 6
  PSZV pedagógia-kutatótanár 12
Összesen 42

 

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési programunkat 2012 óta összesen 138 pedagógus végezte el 5 különböző szakirányon.

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési programok
Időpont Szak Végzett hallgatók
2015 PSZV-olvasás-szövegértés 2
  PSZV-matematika 7
  PSZV-természettudomány 2
2014 PSZV-olvasás-szövegértés 20
  PSZV-matematika 18
  PSZV-természettudomány 9
  PSZV-pedagógia-kutatótanár 4
2013 PSZV-olvasás-szövegértés 3
  PSZV-matematika 8
  PSZV-természettudomány 2
  PSZV-pedagógia-kutatótanár 8
  Pedagógiai értékelési szakértő 2
2012 PSZV-olvasás-szövegértés 16
  PSZV-matematika 23
  PSZV-természettudomány 4
  PSZV-pedagógia-kutatótanár 10
Összesen 138