2019

 • Buzás, Zs.  (2019). Általános iskolás tanulók zenei műveltségének vizsgálata online tesztkörnyezetben. In A. Smuta (Ed.), Kodály szimpózium 2018 (pp. 71–100). Kecskemét: Neumann János Egyetem.
 • Buzás, Zs., Maródi, Á., & Csontos, T. (2019). Exploring the relationship between music reading and spatial orientation skills in an online test environment. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 25). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Csapó, B. (2019). Beyond diagnostic assessments: The eDia online test platform as a research instrument. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 26). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Csapó, B., Hotulainen, R., Pásztor, A., & Molnár, G. (2019). Az induktív gondolkodás fejlődésének összehasonlító vizsgálata: Online felmérések Magyarországon és Finnországban. Iskolakultúra, in Press.
 • Csapó, B., Pásztor, A., Hódi, Á., Rausch, A., & Molnár, G. (2019). Impact of Early Literacy and Numeracy on Later Reading and Mathematics Achievements. In 17th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Aachen, Germany, August 12-16.
 • D. Molnár, É., & Gál, Z. (2019). Egyetemi tanulmányaikat megkezdő hallgatók tanulási mintázata és tanulói profilja. Iskolakultúra, 29(1), 29–41.
 • Gál-Szabó, Zs., & Korom, E. (2019). Changes in combinatorial test performance in one year: preliminary results of a longitudinal study. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 39). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Gál-Szabó, Zs., & Korom, E. (2019). Combinatorial reasoning among 4th and 6th grade pupils: preliminary results of a large-scale study. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 37). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Gál-Szabó, Zs., Steklács, J., & Korom, E. (2019). Feladatmegoldó viselkedés és kombinatív stratégiák felsoroló kombinatív probléma megoldása során. In J.  Steklács (Ed.), Szemkamerás vizsgálatok a pedagógiai kutatásban. Tanulmánykötet (pp. 25–50). Kaposvár: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar.
 • Habók, A., & Magyar, A.  (2019). The effects of EFL reading comprehension and certain learning-related factors on EFL learners’ reading strategy use. Cogent Education 6, 1616522, 19 p.
 • Habók, A., & Magyar, A. (2019). Hogyan tanuljak? - A szövegfeldolgozás játékos fejlesztése számítógéppel. Tanító, 57(3), 5–6.
 • Habók, A., & Magyar, A. (2019). The effects of EFL reading comprehension and certain learning-related factors on EFL learners’ reading strategy use. Cogent Education, 6, 1616522, 19 p.
 • Habók, A., Magyar, A., & Molnár, G. (2019). A diákok tanulási stratégiáinak változása az iskolába lépéstől az egyetemi tanulmányokig. Magyar Pedagógia, 119(1), in Press.
 • Hódi, Á., & Tóth, E. (2019). Elsőéves egyetemi hallgatók szövegértés-fejlettsége és olvasási attitűdjei. Iskolakultúra, 29(1), 55–67.
 • Hódi, Á., Tóth, E., & B., Németh, M.  (2019). A longitudinal analysis of Hungarian elementary school students' reading literacy. In K. Kovács & A. Fáy Dombi (Eds.), Education and Training: National and international tendencies of education and training (pp. 237–249). Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.
 • Kinyó, L., & Dancs, K. (2019). Elementary school teachers’ beliefs and classroom practices related to teaching cultural universals. In 21th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association Conference (pp. 25). Europe at a Crossroads: Rights, Values and Identity, 9–11 May, 2019, Prague.
 • Kiss, R., Mokri, D., & Csapó, B. (2019).  Az online DIFER teszt óvodai alkalmazásának első eredményei. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 56). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Molnár, G. (2019). Emerging the power of technology-based diagnostic assessment for supporting personalized learning: The eDia system. In BlT's 6th Annual WorId Congress of lnfoTech-2019 (pp. 47).
 • Molnár, G. (2019). Nőtt az egyetemi tanulmányaikat kezdő diákok tanulási potenciálja és problémamegoldó képessége: években mérhető különbségek a diákok között. Iskolakultúra, 29(1), 3–16.
 • Molnár, G., & Csapó, B. (2019). A diagnosztikus mérési rendszer technológiai keretei: az eDia online platform. Iskolakultúra, 29(4–5), 16–32.
 • Molnár, G., & Csapó, B. (2019). How to make learning visible through technology: The eDia-online diagnostic assessment system. In CSEDU 2019 Final Program and Book of Abstracts (pp. 133).
 • Molnár, G., & Csapó, B. (2019). How to make learning visible through technology: The eDia-online diagnostic assessment system. In H. Lane, S. Zvacek, & J. Uhomoibhi (Eds.), CSEDU 2019: Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education (pp. 122–131). Heraklion: Scitepress, SZTE Publicatio.
 • Molnár, G., & Csapó, B. (2019). Technology-based diagnostic assessments for identifying early learning difficulties in mathematics. In A. Fritz, V. G. Haase, P. Räsänen (Eds.), International Handbook of Mathematical Learning Difficulties: From the Laboratory to the Classroom (pp. 683–707). Heidelberg: Springer Nature Switzerland AG.
 • Molnár, G., Pásztor, A., & Csapó, B. (2019). The eLea online training platform. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 64). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Molnár, G., Turcsányi-Szabó, M., & Kárpári, A. (2020). Digitális forradalom az oktatásban - perspektívák és dilemmák. Magyar Tudomány. in Press.
 • Molnár, G., Turcsányi-Szabó, M., & Kárpári, A. (2019). Az interaktív tanulási környezetektől a módszertani megújuláson át a kreatív önkifejezésig. Új Pedagógiai Szemle. in Press.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság értékelésére kidolgozott rendszer a Szegedi Tudományegyetemen: elméleti keretek és mérési eredmények. Educatio. in Press.
 • Csapó Benő, Risto Hotulainen, Pásztor Attila, & Molnár Gyöngyvér (2019). Az induktív gondolkodás fejlődésének összehasonlító vizsgálata: online felmérések Magyarországon és Finnországban. Neveléstudomány, in Press.
 • Molnár, G. (2019). Interaktív környezetben mutatott problémamegoldó képesség és tanulási hatékonyság. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs. 484.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). A tanulók differenciált fejlesztésének támogatása: az eDia és eLea alkalmazását megalapozó kutatómunka eredményei. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs. 485.
 • Csapó, B., Pásztor, A., & Molnár, G. (2019). A kombinatív gondolkodás fejlődése – egy online felmérés eredményei. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs. 369.
 • Alrababah, S. & Molnár, G. (2019). The developmental tendencies of educational assessment: From traditional to third-generation computer-based assessment. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs. 343.
 • Csapó, B. & Molnár, G. (2019). Online Diagnostic Assessment in Support of Personalized Teaching and Learning: The eDia System. Frontiers in Psychology.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). Making the Psychological Dimension of Learning Visible: Using Technology-Based Assessment to Monitor Students’ Cognitive Development. Frontiers in Psychology, 10:1368.
 • Mousa, M. & Molnár, G. (2019). The Feasibility of Computer-based Testing in Palestine Among Lower Primary School Students: Assessing Mouse Skills and Inductive Reasoning. Journal of Studies in Education, 9(2).
 • Molnár, G., Molnár, E. K., Dancs, K., & Csapó, B. (2019). Report on the Development of Educational informationalization and Basic Education - Hungary. In Report on ICT in Education in China and the CEECs. Smart Learning Institute, Beijing Normal University. In Press.
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, G. (2019). Önértékelő kérdőív fejlesztése a kollaboratív problémamegoldó képességet leíró modellek egyikének validálására: a kollaboratív komponens vizsgálata. Neveléstudomány, 7(2), 5-21.
 • Molnár, Gy. & Csapó, B. (2019). Relationship between students’ matriculation examination results and problem-solving competencies. EARLI 2019, Aachen, Germany. 371.
 • Wu, H. & Molnár, Gy. (2019). The Impact of Learning Strategies on Problem-solving Performance: A Cross-national Comparison Study. EARLI 2019, Aachen, Germany. 332.
 • Molnár, Gy. & Csapó, B. (2019). Making the Psychological Dimension of Learning Mathematics Visible. EARLI 2019, Aachen, Germany. 320.
 • Pásztor, A., Korom, E., & Molnár, Gy. (2019). Assessment of reasoning skills at the beginning of higher education studies. EARLI 2019, Aachen, Germany. 94.
 • Csapó, B., Pásztor, A., Hódi, Á., Rausch, A. & Molnár, Gy. (2019). Impact of Early Literacy and Numeracy on Later Reading and Mathematics Achievements. EARLI 2019, Aachen, Germany. 16.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). How to Make Learning Visible Through Technology: The eDia-Online Diagnostic Assessment System. In Lane, H., Zvacek, S., & Uhomoibhi, J. (Eds.), CSEDU 2019. Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education. Volume 2. Heraklion, Crete: Scitepress. 122-131.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). How to Make Learning Visible Through Technology: The eDia-Online Diagnostic Assessment System. In CSEDU 2019. Final Program and Book of Abstracts. Heraklion, Crete. 24.
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A. & Molnár, G.(2019): Kollaboratív képességeket vizsgáló önértékelő kérdőív fejlesztése. In Molnár, E. K. & Dancs, K. (Eds.): XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 17th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 73.]
 • Mousa, M., & Molnár, G. (2019). The efficacy of a computer-based cognitive training program to enhance 4th and 5th Grade students’ inductive reasoning. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 65). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Orosz, G., & Korom, E. (2019). A természettudományos gondolkodás mérése: a Lawson-teszt hazai kipróbálásának tapasztalatai. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 25). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Pásztor, A. (2019). Development of an online test based on Klauer’s theory of inductive reasoning: psychometric properties and construct validity in grade 5. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 72). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Pásztor, A. (2019). Induktív és kombinatív gondolkodás fejlettségének online vizsgálata egyetemi tanulmányaikat kezdő hallgatók körében. Iskolakultúra, 29(1), 42–54.
 • Pásztor, A., Korom, E., & Molnár, G. (2019). Assessment of reasoning skills at the beginning of higher education studies. In 17th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Aachen, Germany, August 12-16.
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, G (2019). Kollaboratív képességeket vizsgáló önértékelő kérdőív fejlesztése. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 73). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Szabó, D. F. (2019). A rövidített WHO Jól-lét kérdőív gyermekek körében való alkalmazhatóságának vizsgálata a rezilienciával összefüggésben. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 89). Szeged: Szegedi Tudományegyetem. Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Szabó, D. F. (2019). The applicability of the short version of the WHO Well-being questionnaire among resilient and non-resilient students. Konferencia előadás, 2nd Network Meeting and Conference of ENPAIR (European Network on Psychoeducational Assessment, Intervention and Rehabilitation), Granada, 05. 09–10.
 • Tóth, A. (2019). Teaching colours: curricula analysis and framework for assessment of colour perception in educational context. In G. M. Novák (Ed.), 3rd ELTE Workshop for Arts Education: Participation and Cooperation in Arts Education (pp. 47). Budapest: Bárczy Gusztáv Faculty of Special Needs Education. Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos. [PDF]
 • Tóth, A., Kárpáti, A., & Molnár, G. (2019). A színpercepció és színértelmezés mérése 7-9 éves diákok körében. Iskolakultúra, 29(1), 17–28. doi: 10.14232/ISKKULT.2019.1.17
 • Tóth, E. (2019). Tanulói vélekedések a dolgozatokról és azok tanításra, tanulásra gyakorolt hatásáról. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 94). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Varga, Sz., Pásztor, A., Steklács, J. (2019). A szövegértés és a morfológiai tudatosság számítógépalapú fejlesztése alsó tagozaton. Iskolakultúra, 29(8), 94-106.
 • Wu, H., & Molnár, G. (2019). The influence of learning strategies on problem-solving performance: Analyses in European and Asian contexts. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 100). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Wu, Hao & Molnár, Gyöngyvér (2019): Cross-national differences in students’ exploration strategies in a computer-simulated interactive problem-solving environment: Logfile analyses. In Molnár, E. K. & Dancs, K. (Eds.): XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 17th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 101.

 

2018

 • Asztalos, K., Lukács, B., Maróti, E., & Honbolygó, F. (2018). A zenei észlelési képességek és a ritmusreprodukció technológia-alapú vizsgálata. In G. Bodnár (Ed.), A művészet és a tudomány megújuló világképe a 21. század művészetpedagógiájában. Renewing Landscapes of Science and Art in the Arts Education of the 21th century: Fókuszban: a zenepedagógia és a kreativitás kutatása. In focus: music education and research of creativity (pp. 73–74). Budapest: ELTE BTK.
 • Buzás, Zs. (2018). Innovatív technológiák alkalmazása a zeneoktatáshoz kapcsolódó mérés-értékelésben. In M. Janurik & N. Szabó (Eds.), IV. Digitális Zenepedagógiai és Szakmódszertani Konferencia (pp. 5). Szeged: JATEPress Kiadó.
 • Buzás, Zs., & Maródi, Á. (2018). ‘Nine months before the mother’s birth.’ Teaching and assessment of music literacy skills. F. Brusniak, Zs. Buzás, N. A. Marshall, & D. Sagrillo (Eds.), Music Education in the Focus of Historical Concepts and New Horizons (pp. 15–28). Kecskemét: Neumann János Egyetem, Pedagógusképző Kar.
 • Buzás, Zs., & Maródi, Á. (2018). A kottaolvasás és az orientációs képesség összefüggésének vizsgálata online tesztkörnyezetben. Gyermeknevelés: Online Tudományos Folyóirat, 6(2), 49–63.
 • Buzás, Zs., Maródi, Á., Devosa, I., & Csontos, T. (2018). Innovative Assessment Technologies in Education. In D. Iván, Á. Maródi, Zs. Buzás, & G. Bártfai (Eds.), International HEART 2018 Conference: Program and abstracts of the conference (pp. 43–44). Kecskemét: Neumann János Egyetem, Pedagógusképző Kar.
 • Csapó, B. (2018), Diagnosztikus értékelés és differenciált fejlesztés: új eredmények és perspektívák. In M. Kónyáné Tóth & Cs. Molnár (Eds.), Köznevelés, szakképzés, pedagógusképzés - innováció: XX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia: előadások, korreferátumok, fotók – I. kötet (pp. 215–225). Debrecen: Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Suliszerviz Pedagógiai Intézet.
 • Csapó, B. (2018). A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság mérése: elméleti keretek, célok és lehetőségek. In A. Fehérvári, K. Széll, & H. Misley (Eds.), Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 144). Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • Csapó, B., Molnár, G., & Pásztor, A. (2018). Predictive validity of technology-based school-readiness assessments. In 9th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment and evaluation: Assessment & Learning Analytics. Paper: G_2_1
 • Csapó, B., Pásztor, A., & Molnár, G. (2018). Az iskolakezdő mérőeszköz-csomag eredményei a szegedi iskolai longitudinális programban. In A. Fehérvári, K. Széll, & H. Misley (Eds.), Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 93). Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • D. Molnár, É., & Gál, Z. (2018). Elsőéves hallgatók tanulási stratégiáinak, motívumainak és attitűdjeinek jellemzői. In A. Fehérvári, K. Széll, & H. Misley (Eds.), Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 148). Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • D. Molnár, É., & Szabó, É. (2018). Az önszabályozott tanulás kognitív és motivációs stratégiáinak összefüggései a mindsettel. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 27). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Dancs, K., & Kinyó, L. (2018). How do children perceive their peers? Commonalities of external and internal features perceived of other children in the responses of 10-11-year-old pupils. In 20th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association and 2nd Joint CitizED Association Conference (pp. 48). Citizenship & Identity in a ‘Post-Truth’ World.
 • Dancs, K., & Kinyó, L. (2018). Patterns of Hungarian 11-12-year-old students' national enculturation - strength of national identification and national symbols. In 20th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association and 2nd Joint CitizED Association Conference (pp. 33). Citizenship & Identity in a ‘Post-Truth’ World.
 • Doró, K., Habók, A., & Magyar, A. (2018). Nyelvtanulási stratégiák tanítása és fejlesztése. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Fűz, N. (2018). Az iskolán kívüli tanórák hatékonyságának megítélése általános iskolás diákok és pedagógusok körében. Iskolakultúra, 28(8-9), 38–53.
 • Fűz, N. (2018). Az iskolán kívüli tanulás gyakorlatának, megítélésének és hatásának vizsgálata általános iskolás tanulók, pedagógusok és intézményvezetők körében (180 p). Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Korom Erzsébet oktatáselmélet Disszertáció benyújtásának éve: 2018, Védés éve: 2018 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2018 DOI SZTE Doktori ODT védés.
 • Fűz, N. (2018). Az oktatási célú iskolán kívüli programok megítélését és szervezését befolyásoló tényezők, online mérés alapján. In T. Vidákovich, & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 35). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Fűz, N. (2018). Out-Of-School Learning in Hungarian Primary Education: Practice and Barriers. Journal of Experiential Education. doi: 10.1177/1053825918758342 
 • Fűz, N. (2018). Out-of-school learning in hungarian primary education: Practice and barriers. Journal of Experiential Education, 41(3), 277–294.
 • Fűz, N., & Korom, E. (2018). The cognitive and non-cognitive effects of out-of-school learning. In O. Finlayson, E. McLoughlin, S. Erduran, & P. Childs (Eds.), Research, Practice and Collaboration in Science Education: Proceedings of the ESERA 2017 Conference (pp. 1295–1304). Dublin: Dublin City University.
 • Gál-Szabó, Zs., & Korom, E. (2018). A teljesítmények és a feladatmegoldásról alkotott tanulói vélemények összefüggése a kombinatív gondolkodás mérése kapcsán 4. és 6. évfolyamon. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 36). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Gál-Szabó, Zs., & Korom, E. (2018). Combinatorial reasoning among 4th and 6th grade pupils: preliminary results of a large-scale study. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 37). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Gál-Szabó, Zs., & Korom, E. (2018). Tanulói válaszok értékelése a feladat megértésével összefüggő kritériumok alapján felsoroló kombinatív problémák esetén. In A. Fehérvári, K. Széll, & H. Misley (Eds.), Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 254). Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • Greiff, S., Molnár, G., Martin, R., Zimmermann, J., & Csapó, B. (2018). Students' exploration strategies in computer-simulated complex problem environments: A latent class approach. Computers & Education, 126(11), 248–263.
 • Habók, A., & Magyar, A. (2018). Olvasási stratégiák vizsgálata angol nyelvű szövegértési feladatokban 10-14 éves nyelvtanulók körében. Iskolakultúra, 28(8–9), 22–37.
 • Habók, A., & Magyar, A. (2018). The effect of language learning strategies on proficiency, attitudes and school achievement. Frontiers in Psychology, 8, 2358.
 • Habók, A., & Magyar, A. (2018). Validation of a self-regulated foreign language learning strategy questionnaire through multidimensional modelling. Frontiers in Psychology, 9, 1388.
 • Habók, A., Magyar, A., & Nagy-Pál, M. (2018). 10–14 éves tanulók idegen nyelvű szövegértési, szövegalkotási tudásának és stratégiahasználatának vizsgálata. Neveléstudomány: Oktatás kutatás innováció, 1, 60–77.
 • Hódi, Á., & Tóth, E. (2018). A fonológiai tudatosság online vizsgálata és a mérőeszköz előrejelző ereje. In A. Fehérvári, K. Széll, & H. Misley (Eds.), Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 90). Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • Hódi, Á., & Tóth, E. (2018). Egyetemi hallgatók felsőfokú tanulmányaik elején: hogyan olvasnak, mit és miért? In A. Fehérvári, K. Széll, & H. Misley (Eds.), Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 147). Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • Hotulainen, R., Pásztor, A., Kupiainen, S., Molnár, G., & Csapó, B. (2018). Entering school with equal skills? A two-country comparison of early inductive reasoning. In 9th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment and evaluation: Assessment & Learning Analytics. Paper: C_2_3
 • Kambeyo, L., & Wu, H. (2018). Online Assessment of Students' Inductive Reasoning Skills Abilities in Oshana Region, Namibia. International Journal of Educational Sciences, 21(1–3), 1–12.
 • Kambeyo, L., Pásztor, A., Korom, E., & B., Németh, M. (2018). Online assessment of thinking skills in science context and motivation to learn science among the grade 7 students in Oshana region, Namibia. In 26th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE) (pp. 314–318).
 • Karimova, K., & Csapó, B. (2018). Listening and reading self-concepts in the English and Russian languages. In A. Fehérvári, K. Széll, & H. Misley (Eds.), Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 255). Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • Kinyó, L. (2018). Az egyetemes társadalmi-kulturális jelenségek (humán univerzálék) tanításában rejlő lehetőségek az iskola bevezető és kezdő szakaszában. Iskolakultúra, 28(7), 64–79.
 • Kiss, R. M. (2018). A fonológiai tudatosság technológiaalapú mérése 5-8 éves gyermekek körében (175 p). Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Csapó Benő tanulás és oktatás Disszertáció benyújtásának éve: 2018, Védés éve: 2018 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2018.
 • Kiss, R., & Mokri, D. (2018). Óvodapedagógus hallgatók vélekedése az anyanyelvi nevelés, a matematika és a külső világ tevékeny megismerésének óvodai szerepéről. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 52). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Korom, E., Bús, E., & B. Németh, M. (2018). The effect of teaching strategies on 4th grade children's scientific reasoning skills. In O. Finlayson, E. McLoughlin, S. Erduran, & P. Childs (Eds.), Research, Practice and Collaboration in Science Education: Proceedings of the ESERA 2017 Conference (pp. 529–517). Dublin: Dublin City University.
 • Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Pásztor, A. (2018). The role of time on task in a test on inductive reasoning: a follow-up from grade 1 to grade 2. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 62). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Lukács, B., Maróti, E., Asztalos, K., & Honbolygó, F. (2018). Associations between musical and linguistic abilities in first-grade children: The short-term effects of a movement-based elementary school music educational program. In R. Parncutt & S. Sattmann (Eds.), ICMPC15/ESCOM10: Abstract Book Graz (pp. 120). Karl-Franzens-Univesität Graz.
 • Lukács, B., Maróti, E., Asztalos, K., & Honbolygó, F. (2018). The impact of movement-based classroom music education on cognitive development in first-grade children. In Communication, Pragmatics, and Theory of Mind: X. Dubrovnik Conference on Cognitive Science (pp. 81). University of Zagreb.
 • Molnár, G. (2018). Egyetemi tanulmányaikat kezdő hallgatók matematikai gondolkodásnak és problémamegoldó képességének fejlettségi szintje. In A. Fehérvári, K. Széll, & H. Misley (Eds.), Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 145). Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • Molnár, G., & Csapó, B. (2018). The efficacy and development of students' problem-solving strategies during compulsory schooling: Logfile analyses. Frontiers in Psychology, 9(302), doi: 10.3389/fpsyg.2018.00302
 • Molnár, G., & Magyar, A. (2018). A szóolvasó készség papíralapú és online értékelő-fejlesztő rendszere. In J. Nagy (Ed.) Funkcionális analfabetizmus – Megelőző fejlesztési lehetőségek (pp. 123–140). Szeged: Mozaik Kiadó.
 • Molnár, G., & Mokri, D. (2018). Influential cognitive factors in student`s mathematical achievement in grade 6. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 67). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Molnár, G., & Wu, H. (2018). Cross-national gender differences in complex problem solving: A comparison study between China and Hungary. In 9th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment and evaluation: Assessment & Learning Analytics. Paper: E_2_1
 • Molnár, G., Makay, G., & Ancsin, G. (2018). Feladat- és tesztszerkesztés az eDia-rendszerben. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport.
 • Molnár, Gy., & Csapó, B.(2018) The Effectiveness and Development of Students’ Problem-Solving Strategies during Compulsory Schooling: Logfile Analyses. Frontiers in Psychology, Submitted manuscript.
 • Molnár, Gy., & Magyar, A. (2018). A szóolvasó készség papíralapú értékelő és online értékelő-fejlesztő tesztrendszere. In: Nagy József (2017, szerk.): A funkcionális analfabéták képzésének befejezési lehetősége.
 • Mousa, M. & Molnár, G. (2018). Assessing the 2nd & 3rd years pupils' inductive reasoning by introducing computer-based testing in Palestine. In 9th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment and evaluation: Assessment & Learning Analytics. Paper: G_2_4
 • Mousa, M., & Molnár, G. (2018). Introducing computer -based assessment among 2nd-to 4th-grade students in Palestine. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 71). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Nikolov, M., & Csapó, B. (2018). The relationships between 8th graders’ L1 and L2 readings skills, inductive reasoning and socio-economic status in early English and German as a foreign language programs. System, 73(1), 48–57.
 • Pásztor, A. (2018). Egyetemi tanulmányaikat kezdő hallgatók induktív és kombinatív gondolkodásának fejlettsége. In A. Fehérvári, K. Széll, & H. Misley (Eds.), Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 146). Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • Pásztor, A. (2018). Induktív gondolkodás vizsgálata és a mérőeszköz előrejelző ereje. In A. Fehérvári, K. Széll, & H. Misley (Eds.), Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 92). Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • Pásztor, A., & Rausch, A. (2018). Inductive reasoning and early numeracy in kindergarten: relation and development. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 76). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Pásztor, A., Kupiainen, S., Hotulainen, R., Molnár, G., & Csapó, B. (2018). Comparing Finnish and Hungarian fourth grade students' inductive reasoning skills. In 9th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment and evaluation: Assessment & Learning Analytics. Paper: A_1_3
 • Pásztor, A., Rausch, A., Molnár, G., & Csapó, B. (2018). Online assessment in kindergarten: Information and communications technology familiarity, inductive reasoning, and early numeracy. In Annual Meeting of the American Educational Research Association: AERA18 (pp. 54). New York: American Educational Research Association.
 • Pásztor-Kovács Anita, Pásztor Attila és Molnár Gyöngyvér (2018): Kollaboratív problémamegoldó képességet vizsgáló dinamikus teszt fejlesztése. Magyar Pedagógia, 118(1), 73-102. [PDF]
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, G. (2018). Innovative restricted communicational options for automated coding in an online Human-Human Collaborative Problem Solving instrument. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 77). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, G. (2018). Kollaboratív problémamegoldó képességet vizsgáló dinamikus teszt fejlesztése. Magyar Pedagógia, 118(1), 73–102.
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, G. (2019). Önértékelő kérdőív fejlesztése a kollaboratív problémamegoldó képességet leíró modellek egyikének validálására: a kollaboratív komponens vizsgálata. Neveléstudomány, in Press.
 • Rausch, A., & Pásztor, A. (2018). Technology-based assessment of early numeracy and later mathematics achievement. In E. Bergqvist, M. Österholm, C. Granberg, & L. Sumpter (Eds.), Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 145). Gothenburg: University of Gothenburg.
 • Saleh, A. R. & Molnár, G. (2018). Do boys and girls have different level of skills in inductive reasoning? - Case of Indonesia. In A. Fehérvári, K. Széll, & H. Misley (Eds.), Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 364). Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • Saleh, A. R., & Molnár, G. (2018). Inductive reasoning through the grades: Case of Indonesia. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), EDULEARN18 Proceedings: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 8790–8793). Palma de Mallorca: International Association of Technology, Education and Development (IATED).
 • Szabó, D. F. (2018). A reziliencia kialakulásának hátterében álló tényezők vizsgálata. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 89). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Szabó, D. F. (2018). A személyre szabott értékelés és a differenciált fejlesztési rendszer (2018). Konferencia előadás, A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 46. Országos Szakmai Konferenciája (pp. 27–29). Budapest, 2018. 06.
 • Szabó, D. F. (2018). Development of a resilience model and diagnostic map. In W. Resing & B. Vogelaar (Eds.), From Assessment to Rehabilitation: First Network Meeting and Conference of ENPAIR (p. 12). European Network on Psychoeducational Assessment, Intervention and Rehabilitation.
 • Szabó, D. F. (2018). Keretmodell a reziliencia kialakulásához hozzájáruló tényezők rendszerezéséhez és hatásvizsgálatához. In A. Fehérvári, K. Széll, & H. Misley (Eds.), Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 274). Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • Szenczi, B., & Józsa, K. (2018). Mastery motivation of mild intellectually disabled and typically developing school children. In Book of Abstracts: Earli/SIG 8 – 16th International Conference on Motivation 2018 (pp. 4).
 • Szenczi, B., Kis, N., & Józsa, K. (2018). Academic self-concept and mastery motivation in students with learning disabilities. Journal of Psychological and Educational Research, 26(2), 89–113.
 • Szenczi, B., Kis, N., & Józsa, K. (2018). Self-concept, mastery motivation and school achievement in school aged children. In Book of Abstracts: Earli/SIG 8 – 16th International Conference on Motivation 2018 (pp. 75–76).
 • Szenczi, B., Kis, N., & Józsa, K. (2018). The relationship of LD students’ academic self-concepts with some background variables. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 93). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Tongori, Á., & Molnár, G. (2018). Az interneten való böngészés hatékonyságának vizsgálata 6-11. évfolyamos diákok körében. Magyar Pedagógia, 118(2), 105–132.
 • Tongori, Á., & Molnár, Gy. (2018). Az IKT műveltség fejlődése: 6-11. évfolyamos diákok interneten való böngészésének hatékonysága. Magyar Pedagógia, 118(2), 105–132.
 • Tóth, A. (2018). A színpercepció és színértelmezés teszten elért eredmények és a háttérváltozók közötti összefüggések vizsgálata 6. és 7. évfolyamon. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 98). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Wu, H., & Molnár, G. (2018). Computer-based assessment of chinese students’ component skills of problem solving: A Pilot study.  International Journal of Information and Education Technology, 8(5), 381–386.
 • Wu, H., & Molnár, G. (2018). Inductive reasoning and combinatorial reasoning as component skills of complex problem solving: Analyses in European and Asian context. In 9th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment and evaluation: Assessment & Learning Analytics. Paper: E_2_2
 • Wu, H., & Molnár, G. (2018). Interactive problem solving: Assessment and relations to combinatirial and inductive reasoning. Journal of Psychological and Educational Research, 26(1), 90–105.
 • Wu, H., & Molnár, G. (2018). The role of inductive reasoning and combinatorial reasoning in complex problem solving: A comparison study between China and Hungary. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 101). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Wu, H., & Molnár, G. (2019). Cross-national differences in students’ exploration strategies in a computer-simulated interactive problem-solving environment: Logfile analyses. In E. K. Molnár & K. Dancs (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (pp. 101). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Wu, H., Saleh, A. R., & Molnár, G. (2018). Comparing Chinese and Indonesian students’ level of thinking skills: A pilot study. In T. Vidákovich & N. Fűz (Eds.), PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] (pp. 102). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.

 

2017

 • Buzás, Zs. (2017). Testing the music reading skills of 10- to 14-year-old students. Doktori disszertáció. 2017.
 • Buzás, Zs., & Kerek, F.(2017). 10-14 éves zeneiskolás tanulók kottaolvasásának vizsgálata online környezetben. In: Janurik Márta, Szabó Norbert (szerk.) III. Digitális Zenepedagógiai és Szakmódszertani Konferencia. 20 p. Konferencia helye, ideje: 2017.03.27 Szeged: JATEPress Kiadó, 2017. p. 6. 
 • Buzás, Zs., & Maródi, Á. (2017). 10-14 éves tanulók zenei és téri, tájékozódási képességeinek vizsgálata online tesztkörnyezetben In: Kárpáti Andrea (szerk.) I. Művészetpedagógiai Konferencia: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája. 220 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.06.22 -2017.06.23. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2017. pp. 154-155.
 • Buzás, Zs., Szabó, N., Csontos, T., & Maródi, Á. (2017). Factors influencing the music reading achievements of uppergraders In: D. Molnár Éva, Vígh Tibor (szerk.) PÉK 2017 [CEA 2017] XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia program és absztraktkötet. 138 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2017.04.06 -2017.04.08. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2017. p. 42.
 • Csapó, B., & Molnár, Gy. (2017). Assessment-based, personalised learning in primary eduction. In: Spender, J. C., Gavrilova, T. és Schiuma, G. (szerk.): 12the International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Abstract book. St Petersburg University, Politehnika-print, St. Petersburg. 70. o.
 • Csapó, B., Hódi, Á., Kiss, R., Pásztor, A., Rausch, A., & Molnár Gy. (2017). Developing Online Diagnostic Instruments for Assessing Pupils’ Skills at the Beginning of Schooling. Paper presented at the 17th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Tampere, Finland, August 29-September 2, 2017. pp508-509.
 • D. Molnár, É., & Nagy Á. V. (2017). Perzisztáló primitív reflexek szerepe a tanulásban 1-3. évfolyamon. In. D. Molnár Éva és Víght Tibor (szerk.) PÉK 2017. XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia/CEA 2017, 15th Conference on Educational Asessment, Program és absztraktkötet, SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 37. o.
 • D. Molnár, É., Nagy, Á. V., & Kovács, D. (2017). The family background of persistent primitive reflexes among 7-9-year-old children. 6th ENSEC Conference, Diversity, Stockholm. 50.o.
 • D. Molnár, É., Tóth, E., & Kasik, L. (2017). Az önszabályozott tanulás és a szociálisprobléma-megoldás összefüggései 4. évfolyamon. In: D. Molnár Éva, Vígh Tibor (szerk.). PÉK 2017 [CEA 2017]. XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia [15th Conference on Educational Assessment]: program és absztraktkötet. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola. Szeged, 2017. 04. 06 – 2017. 04. 08. p. 59.
 • Fűz, N. (2017). Általános iskolás tanulók, tanárok és intézményvezetők attitűdje az iskolán kívüli tanórák iránt. In: D. Molnár Éva, Vígh Tibor (szerk.) PÉK 2017 [CEA 2017] XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia [15th Conference on Educational Assessment]: program és absztraktkötet [program book and abstracts]. 138 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2017.04.06-2017.04.08. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2017. p. 71.
 • Fűz, N. (2017). Iskolán kívüli színterek az általános iskolai oktatásban. Magyar Pedagógia, 117. 2. sz. 197-220.
 • Fűz, N., & Korom, E. (2017). Out-of-school learning in Hungarian primary schools. In: ESERA 2017 Conference. Konferencia helye, ideje: Dublin, Írország, 2017.08.21-2017.08.25. European Science Education Research Association, Paper O9.5.2.3. 3 p.
 • Habók, A. (2017). A tanulás tanulása – A tanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők. Gondolat Kiadó, Budapest. 1-147.
 • Habók, A., & Magyar, A. (2017). A nyelvtanulási stratégiák összefüggése néhány tanulással kapcsolatos jellemzővel. In: D. Molnár Éva, Vígh Tibor (szerk.): PÉK 2017 [CEA 2017] XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia [15th Conference on Educational Assessment]: program és absztraktkötet [program book and abstracts]. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2017.04.06-2017.04.08. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola. p. 86.
 • Hódi, Á., B. Németh, M., & Tóth, E. (2017). Második évfolyamos tanulók szövegértés teljesítményének alakulása az olvasástanítás személyi, módszertani és környezeti feltételeinek tükrében. Magyar Pedagógia, 117(1) 95–136. DOI: 10.17670/MPed.2017.1.95
 • Kambeyo, L. (2017). Assessing students ’abilities of scientific inquiry skills. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (IDK2017), University of Pecs, Hungary, May 19, 2017. Paper.
 • Kambeyo, L. (2017). Online assessment of scientific reasoning skills. The case of Namibia. CEA 2017, April 6-8, Szeged, Hungary. Paper. 
 • Kambeyo, L. (2017). The Possibilities of Assessing Students’ Scientific Inquiry Skills Abilities Using an Online Instrument: A Small-Scale Study in the Omusati Region, Namibia. European Journal of Educational Sciences, 4(2), 1-21
 • Kambeyo, L., & Csapó, B. (2017). The feasibility of online assessment of students’ Inductive reasoning skills abilities in Namibia. Proceedings of EDULEARN17 Conference 3rd-5th July 2017, Barcelona, Spain. Paper, 8423-8427
 • Kambeyo, L., & Wu, H. (2017). Nemzetközi tapasztalatok a tanulói kompetenciák mérésére. In: G. Hunyady, B. Csapó, G. Pusztay & J. Szivák (szerk.): Az oktatás korproblémái. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 • Kambeyo, L., Pásztor, A., Korom, E., B Németh, M., & Csapó, Cs. (2017). Online assessment of scientific reasoning and motivation to learn science: a pilot study in Namibia In: Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good: 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Book of Abstracts. 703 p. Konferencia helye, ideje: Tampere, Finnország, 2017.08.27-2017.09.02.p. 129.
 • Kinyó, L. (2017). A 2016-os felsőoktatási kompetenciamérés eredményei történelemből egy kutatóegyetem különböző karain. In É. D. Molnár & T. Vígh (Eds.), PÉK 2017. XV. Pedagógiai értékelési Konferencia. Program; Előadás-összefoglalók. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, p. 21.
 • Korom, E. (2017). A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság mérésének természettudományi eredményei 2016-ban. In: D. Molnár Éva, Vígh Tibor (szerk.). PÉK 2017 [CEA 2017] XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia [15th Conference on Educational Assessment]: program és absztraktkötet [program book and abstracts]. 138 p. Konferencia helye, ideje: Szeged , Magyarország , 2017.04.06 -2017.04.08. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2017. p. 22.
 • Korom, E., Antal, E., Szabó, Z. G., Molnár, G., & Csapó, B. (2017): A longitudinal study of the development of science knowledge among 4th to 8th grade students. 17th European Conference for Research on Learning and Instruction. Tampere, Finland, August 28-September 2, 2017. 233.
 • Korom, E., B Németh, M., Pásztor, A., & Csapó, B. (2017). Relationship between scientific and inductive reasoning in grades 5 and 7. In: Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good: 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Book of Abstracts. 703 p. Konferencia helye, ideje: Tampere, Finnország, 2017.08.27-2017.09.02.pp. 128-129.
 • Korom, E., Bús, E., & B Németh, M. (2017). The effect of teaching strategies on 4th grade children's scientific reasoning skills. In: ESERA 2017 Conference. Konferencia helye, ideje: Dublin , Írország , 2017.08.21 -2017.08.25. European Science Education Research Association, Paper O3.1.1.3. 3 p.
 • Krausz, A. (2017): Student’s attitudes towards children with disability: Adaptation of the CATCH questionnaire. EARLI 2017, Tampere, Finland, August 29th - September 2nd, 2017. Paper. 
 • Molnár, Gy. (2017). A problémamegoldó és tanulási stratégiák változása 11 és 19 éves kor között: logfile elemzések. Magyar Pedagógia, 117. 2. sz. 221-238.
 • Molnár, Gy., & Csapó, B. (2017). A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság vizsgálata: elmélet, megvalósítás, főbb eredmények. In: D. Molnár Éva és Vígh Tibor (szerk.): XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program és absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 20. o.
 • Molnár, Gy., & Csapó, B. (2017). Exploration and learning strategies in an interactive problem-solving envirnoment at the beginning of higher education studies. In: Spender, J. C., Gavrilova, T. és Schiuma, G. (szerk.): Knowledge management in the 21st century: Resilience, creativity and co-creation. Proceedings IFKAD2017. St Petersburg University, St. Petersburg. 283-292.
 • Molnár, Gy., & Csapó, B. (2017). Exploration and learning strategies in an interactive problem-solving envirnoment at the beginning of higher education studies. In: Spender, J. C., Gavrilova, T. és Schiuma, G. (szerk.): 12the International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Abstract book. St Petersburg University, Politehnika-print, St. Petersburg. 54. o.
 • Molnár, Gy., & Csapó, B. (2017). Identifying early difficulties in mathematics: eDia, the online diagnostic assessment tool. 17th European Conference for Research on Learning and Instruction. Tampere, Finland, August 28-September 2, 2017. 360-361.
 • Molnár, Gy., & Csapó, B. (2017). Technology-based diagnostic assessments for identifying early learning difficulties in mathematics. In Fritz-Stratmann, A. (Ed.): International Handbook of Mathematical Learning Difficulties. In Press.
 • Molnár, Gy., Bús, E., Korom, E., & Csapó, B. (2017). The Relationships between Exploration and Learning Strategies in a Problem-Solving Environment. . In: Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good: 17th European Conference for Research on Learning and Instruction. Book of Abstracts. 703 p. Konferencia helye, ideje: Tampere, Finnland, August 28-September 2, 2017. 90-91.
 • Molnár, Gy., Greiff, S., Wüstenberg, S., & Fischer, A. (2017). Empirical study of computer based assessment of domain-general dynamic problem solving skills. In: Csapó, B. és Funke, J.(szerk.): The Nature of Problem Solving. OECD, Paris. 123-143.
 • Molnár, Gy., Magyar, A., & Nagy, J. (2017). Developing word recognition skills with an assessment-based, personalized online instructional system. In: D. Molnár Éva és Vígh Tibor (szerk.): XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program és absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. p. 43.
 • Pásztor, A., & Tóth A. (2017, April). Technológiai alapú mérések lehetőségei a pedagógiai és a kutatói gyakorlatban. IV. IPSZILON Konferencia, DOSZ Pszichológiai és Neveléstudományi Osztály, Szeged. Abstract retrieved from https://ipszilon2017.files.wordpress.com/2017/01/ipszilon2017_konferenciakotet.pdf 
 • Pásztor, A., Babály, B., Simon, T., & Tóth, A. (2017). A kombinatív és a vizuális képességek összefüggései 5. osztályban – egy pilot vizsgálat eredményei. In: Kárpáti Andrea (szerk.): I. Művészetpedagógiai Konferencia: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája. 220 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, 2017.06.22-23.pp. 30-31. http://mpk.elte.hu/download/MPK_2017_magyar_kotet_final.pdf 
 • Pásztor, A., Hódi, Á., Kiss, R., & Rausch, A. (2017). The role of inductive reasoning in early literacy and numeracy at the beginning of primary school. Paper presented at the 15th Conference on Educational Assessment. Szeged, April 6-8, 2017. p. 69.
 • Pásztor, A., Molnar, Gy., Korom, E., B Németh,M., & Csapó, B. (2017).Online Assessment of Inductive Reasoning and Its Predictive Power on Inquiry Skills in Science. In: Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good: 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Book of Abstracts. 703 p. Konferencia helye, ideje: Tampere, Finnország, 2017.08.27-2017.09.02. p. 509.
 • Pásztor-Kovács, A. (2017, April). The effect of the application of predefined messages on Collaborative Problem Solving behaviour in computer-based test environment. Paper presented at the 15th Conference on Educational Assessment, Szeged.
 • Pásztor-Kovács, A. (2017, November). Innovatív kommunikációs lehetőségeket és automatikus kiértékelést biztosító kollaboratív problémamegoldó teszt kipróbálásának eredményei. Paper to be presented at the XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyháza.
 • Péter-Szarka, Sz., Gyarmathy, É., Klein, B., Kovács, K., Kövi, Zs., Molnár, Gy., Puskásné Kiss, J., & Pásztor, A. (2017). A tehetségazonosítás folyamata, mérőeszközei és eredményei a Magyar Templeton Programban. Géniusz Műhely Kiadványok. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. pp. 1-68.
 • Ragchaa, J., Tóth, E., & Csapó, B. (2017). Teachers' attitudes towards assessment and how their instructional changes are affected by their perception of stakeholders: the case of Mongolia. In: D. Molnár Éva, Vígh Tibor (szerk.). PÉK 2017 [CEA 2017]. XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia [15th Conference on Educational Assessment]: program és absztraktkötet. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola. Szeged, 2017. 04. 06 – 2017. 04. 08. p. 52.
 • Rausch, A. & Pásztor, A. (2017). Exploring the possibilities of online assessment of early numeracy in kindergarten. 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME41). pp. 4-89-4-96. Singapore, July 17-22 2, 2017.
 • Surján, N., & Janurik, M. (2017). A zenei percepció számítógépes és papír-ceruza teszttel való vizsgálatának összehasonlító elemzése. In: Kárpáti Andrea (szerk.): I. Művészetpedagógiai Konferencia: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája. 220 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, 2017.06.22-23.
 • Surján, N., & Pethő, V. (2017). Megújuló énekórák - ritmikai fejlesztés az iskolában. In: Kárpáti Andrea (szerk.): I. Művészetpedagógiai Konferencia: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája. 150 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, 2017.06.22-23.
 • Surján, N., Pethő, V., & Janurik, M. (2017). Improvement in first graders' rhythm ability in the music classroom. In: Kárpáti Andrea (szerk.) New landscapes in science and art in focus: teaching visual culture: Book of preceedings. 101 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, 2017.06.23-24.
 • Szabó, D. F. (2017). Differences between resilient and non-resilient students based on school motivation, school attachment and self-efficacy. 15th Conference on Educational Assessment, Szeged, April 6-8, 2016. p40.
 • Szabó, D. F. (2017). Methodological possibilities to identify resilient students. 15th Conference on Educational Assessment, Szeged, April 6-8, 2016. p39.
 • Szabó, D. F. (2017). School-level factors which determine academic resilience. EARLI JURE Conference, Tampere, Finland, August 27-28. 2017. p43.
 • Szabó, É., Mihalik, Á., & D. Molnár, É. (2017). Az önszabályozott tanulás jellemzői és kapcsolata a mindsettel első éves egyetemi hallgatók körében. In. (Szerzők): Személyes tér – Közös világ. A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet. Magyar Pszichológiai Társaság Szeged. 46.o.
 • Szabó, Zs. G., & Korom, E. (2017). Feladatmegoldási idő változása kombinatív képességre irányuló fejlesztő kísérlet elő- és utótesztje során 3. évfolyamosok körében. XVI. ONK tanulmánykötet.
 • Szabó, Zs. G., & Korom, E. (2017). Kombinatív stratégiák feltárására fejlesztett mérőeszköz és kipróbálásának előzetes eredményei. XVII. ONK tematikus előadás.
 • Szabó, Zs. G., & Steklács, J. (2017). Eye movements during solving an enumerative combinatorial problem among 3rd grade students. III. Hungarian Conference on Eye Movements. In: Devosa, I., Steklács, J., Buzás. Zs. és Maródi, Á.: III. Magyar Szemmozgáskutatás Konferencia / III. Hungarian Conference on Eye Movements. Pallas Athena University, Kecskemét. 9-10.
 • Szabó, Zs. G., & Steklács, J. (2017, megjelenés alatt). Feladatmegoldó viselkedés és kombinatív stratégiák elemzése felsoroló kombinatív probléma megoldása kapcsán. XVII. ONK tematikus előadás.
 • Szabó, Zs. G.,& Korom, E. (2017). Developing combinatorial reasoning among third grade pupils. In: Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good: 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Book of Abstracts. 703 p. Konferencia helye, ideje: Tampere, Finnország, 2017.08.27 -2017.09.02. pp. 448-449.
 • Tóth, A., Kárpáti, A., & Molnár, Gy. (2017). A színpercepció és színértelemezés online mérésének lehetőségei kisiskolás korban. Magyar Pedagógia, 117(4), 399–421.
 • Tóth, A., Simon T., & Kárpáti A. (2017, April). Moholy-Nagy Vizuális Modulok: beszámoló a színpercepció és vizuális kommunikációs tesztek pilot vizsgálatáról 1., 5. és 9. osztályos tanulók körében. Paper presented at the 15th Conference on Educational Assessment, Szeged. Abstract retrieved from http://www.edu.u-szeged.hu/pek2017/ download/PEK_2017_ABSZTRAKTKOTET.pdf 
 • Tóth, A., Simon., & Pásztor, A. (2017, June). Az online színpercepció és vizuális kommunikáció pilot teszteken elért teljesítmények és az iskolai osztályzatok közötti összefüggések vizsgálata. In: Kárpáti Andrea (szerk.): I. Művészetpedagógiai Konferencia: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája. 220 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, 2017.06.22-23. pp. 101-102. http://mpk.elte.hu/download/MPK_2017_magyar_kotet_final.pdf 
 • Tóth, A. (2017, August). Computer-based assessment of a visual literacy construct of 6-7-year-old pupils. Poster session presented at the EARLI JURE Conference, Tampere, Finland. Abstract retrieved from http://www.earli-jure2017.org/uploads/5/5/1/2/55127891/jure2017-bookofabstracts-2408.pdf 
 • Tóth, A. (2017, June). Computer-based assessment of children’s colourperception and interpretation. In A. Kárpáti (Eds.), Proceedings of the 1. ELTE Workshopfor Arts Education, Vol. 1, p. 59. Budapest, Hungary: EWAE. Abstract retrieved from http://mpk.elte.hu/en/download/EWAE_2017_Proceedings_final.pdf 
 • Wu, H. (2017). Measuring and analyzing the factors which impact student’s problem solving skills. 6th Interdisciplinary Doctoral Conference, Pecs, May 19th–21st, 2017.
 • Wu, H., & Molnár, Gy. (2017). Chinese students’ component skills of problem solving: A pilot study. In: D. Molnár Éva és Vígh Tibor (szerk.): XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program és absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 46. o.
 • Wu, H., & Molnár, Gy. (2017). Computer-based Assessment of Thinking Skills in China: A Pilot Study. 17th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Tampere, Finland, August 28-September 2, 2017.
 • Wu, H., Kambeyo, L., & Molnar, G. (2017). The feasibility and reliability of computer-based assessment of inductive reasoning in Namibia and China: A comparison study. In: D. Molnár Éva és Vígh Tibor (szerk.): XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program és absztraktkötet., Szeged, April 6-8, 2017 p. 91

 

2016

 • Asztalos, K., & Csapó, B. (2016). Online assessment of musical abilities in secondary schools – Cross-sectional estimation of developmental trends. In Building bridges between assessment and evaluation: 8th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment & Evaluation. Munich, Németország, 2016. augusztus 24-26. Paper 111.
 • Asztalos, K., & Csapó, B. (2017): Development of musical abilities: Cross-sectional computer-based assessments in educational contexts Psychology of Music, 45. 5. sz. 682–698. [PDF] 
 • B. Németh, M., Habók, A., & Csapó, B.  (2016). A motivációk és az énkép hatása az olvasási és a matematikai teljesítményre. In: Molnár Gyöngyvér & Bús Enikő (szerk.). PÉK 2013. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program – Előadás-összefoglalók. Szeged, 2016, Április 21-23. Szegedi Tudományegyetem. 161.
 • B. Németh, M., Habók, A., & Csapó, B. (2016). A 6. évfolyamos tanulók tanulással kapcsolatos attitűdjeinek változása. In: Zsolnai Anikó & Kasik László (szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet. 497p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.11.17-2016.11.19.
 • Bús, E., Dancs, K., & Kinyó László (2016). Online tesztfeladatok néhány nyelvi jellemzőjének (szövegterjedelem, érthetőség) összefüggése a feladatnehézséggel és a feladattal töltött idővel. In A. Zsolnai Anikó & L. Kasik (Eds.), A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, p. 306.
 • Buzás, Zs., & Fűz, N. (2016). Technológia alapú mérés-értékelés a zeneoktatásban. In: Buzás Zsuzsanna, Szabó Norbert (szerk.) II. Digitális Zenepedagógiai és Módszertani Konferencia: Absztraktfüzet. 8 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.02.03 Szeged: JATEPress Kiadó, 2016. p. 5
 • Buzás, Zs., & Maródi Á. (2016). Online diagnostic test of music reading skills in 10-14 year-old students - Results of a pilot study In: Hülber László (szerk.) I. Oktatásszervezési és Oktatásinformatikai Konferencia [elektronikus dok.]: 2016- február 5-6. : absztraktkötet . Konferencia helye, ideje: Eger , Magyarország , 2016.02.05 -2016.02.06. Eger: Líceum Kiadó, 2016. p. 14.
 • Buzás, Zs., Zsigmond, G., Csontos, T., & Maródi, Á. (2016). A kottaolvasás vizsgálata felső tagozatos diákok körében In: Zsolnai Anikó , Kasik László (szerk.), A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet . 497 p. Konferencia helye, ideje: Szeged , Magyarország , 2016.11.17 -2016.11.19. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, 2016. p. 290.
 • Csapó, B. (2016). Diagnosztikus értékelés és személyre szabott, differenciált fejlesztés. In: Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba (szerk.): Kihívások az oktatásban: Demográfia, digitalizáció, tartalomfejlesztés, munkavállalói kompetenciák. XVIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen. 126-134. [PDF]
 • Csapó, B. (2016). Online diagnostic assessment for improving the quality of learning. International Perspectives on School Governance. German American Seminar. Washington, DC. USA. April 9. 2016. 17-18. [PDF] 
 • Csapó, B., & Funke, J. (Eds.). (2017). The nature of problem solving: Using research to inspire 21st century learning.OECD Publishing, Paris.
 • Csapó, B., & Molnár, Gy. (2016). Factors determining students’ achievements measured at the beginning of university. In: Molnár Gyöngyvér & Bús Enikő (szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók - Program; Abstracts. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. p. 55.
 • Csapó, B., & Molnár, Gy. (2016). Potential for Assessing Dynamic Problem-Solving at the Beginning of Higher Education Studies. Frontiers in Psychology, Submitted manuscript.
 • Csapó, B., & Molnár, Gy. (2017). Assessment-based, personalised learning in primary eduction. In: Spender, J. C., Gavrilova, T. és Schiuma, G. (szerk.): Knowledge management in the 21st century: Resilience, creativity and co-creation. Proceedings IFKAD2017. St Petersburg University, St. Petersburg. 443-449.
 • Csapó, B., Rausch, A., & Pásztor, A. (2016). Online Assessment of Early Numeracy and Reasoning. Paper presented at the EARLI SIG 1 Conference, Munich, Germany, August 24-26, 2016.
 • D. Molnár, É. (2016). Az önszabályozott tanulás jellemzői 4. és 8. évfolyamosok körében. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2016. április 23-25. In. Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (szerk.): XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program. Előadás-összefoglalók. 140. o.
 • Fáyné Dombi, A., Hódi, Á., & Kiss Renáta (2016). IKT az óvodában: kihívások és lehetőségek. Magyar Pedagógia 116.1. sz.91-117.
 • Fűz, N. (2016). Tanóra az állatkertben, nemzeti parkban vagy tanösvényen? - Iskolán kívüli színterek a közoktatás szolgálatában In: Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet. 497 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.11.17-2016.11.19. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, 2016. p. 171.
 • Habók, A. (2016). Tanulási és nyelvtanulási stratégiák használata az általános iskola végén és a középiskola elején. Iskolakultúra, 26. 10. sz. 23-38. DOI: 10.17543/ISKKULT.2016.10.23
 • Habók, A., & Magyar, A. (2016). Exploring gender and grade differences in language learning strategy use among secondary school children. In: Building bridges between assessment and evaluation: 8th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment & Evaluation. Konferencia helye, ideje: Munich, Németország, 2016.08.24-2016.08.26. European Association for Research on Learning and Instruction, 2016. p. Paper 46.
 • Kinyó, L., & Dancs K (2016). A tesztkitöltés néhány jellemzője online környezetben: a tesztben való mozgás és a válaszok módosítása 1-6. évfolyamos diákok körében. In: Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő (szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia = CEA 2016. 14 TH Conference on Educational Assessment. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged,148.
 • Kinyó, L., & Tóth, E. (2016). Az egyetemes társadalmi-kulturális jelenségek és a pénzügyi műveltség online mérése 5. évfolyamon. In: Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet. 497 p. Szeged, 2016. 11.17 – 11. 19. Magyar Pedagógiai Bizottság. p. 239.
 • Kiss, R. (2016). Innovatív óvópedagógus-képzés a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító- és Óvóképző Intézetében. In: Dombi Alice, Dombi Mária (szerk.): Érték és nevelés: Tanulmányok az SZTE JGYPK-n folyó óvodapedagógus képzés tizedik évfordulójára. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. pp. 265-272.
 • Kiss, R., & Hódi, Á. (2016). The relationship between speech perception and speech comprehension in first and second grade. In: Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő (szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia [CEA 2016. 14 TH Conference on Educational Assessment]. 161 p.
 • Kiss, R., Hódi, Á., Tóth, E., & B. Németh, M. (2016). Egy magyar nyelvű online fonológiai tudatosság teszt reliabilitásának és validitásának vizsgálata. In: Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet. 497 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 11.17.−11.19. Szeged, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság. p. 255.
 • Korom, E., & Szabó Zs. G. (2016). Feladatmegoldási idő változása kombinatív képességre irányuló fejlesztőkísérlet elő- és utótesztje során 3. évfolyamosok körében. In: Zsolnai Anikó , Kasik László (szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet . 497 p. Konferencia helye, ideje: Szeged , Magyarország , 2016.11.17 -2016.11.19. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, 2016. p. 265. 
 • Korom, E., B Németh, M., & Csíkos, Cs. (2016). Motiváció a természettudományok tanulásában: 8. évfolyamos tanulók vizsgálata az SMQ kérdőívvel. In: Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő (szerk.). PÉK 2016. XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia [CEA 2016. 14 TH Conference on Educational Assessment] . 161 p. Konferencia helye, ideje: Szeged , Magyarország , 2016.04.21 -2016.04.23. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2016. p. 69.
 • Korom, E., B Németh, M., Kissné Gera, Á., & Nagy, L.-né (2016). A természettudományok tanulásának motivációi és a tudás kapcsolata. In: Zsolnai Anikó , Kasik László (szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet . 497 p. Konferencia helye, ideje: Szeged , Magyarország , 2016.11.17 -2016.11.19. Szeged:SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, 2016. p. 371. 
 • Korom, E., Pásztor, A., Gyenes, T., & B. Németh, M. (2016). Kutatási készségek online mérése a 8–11. évfolyamon. Iskolakultúra, 26(3). 117–130. DOI: 10.17543/ISKKULT.2016.3.117
 • Korom, E., Radnóti, K., Nagy, L.-né, Orosz, G., & Molnár, Gy. (2016). Felsőoktatási tanulmányi alkalmasság mérése: a természettudományi teszt eredményei. In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (2016, szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók - Program; Abstracts. Konferencia helye, ideje: Szeged , Magyarország , 2016.04.21 -2016.04.23. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. p. 150.
 • Krausz, A. (2016). Általános iskolások attitűdje a CATCH kérdőív alapján. In: Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet. 497p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.11.17-2016.11.19.
 • Magyar, A., & Habók, A. (2016). Exploring the relationship between foreign language learning strategies, proficiency and attitudes among lower secondary school students. In: Building bridges between assessment and evaluation: 8th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment & Evaluation. Konferencia helye, ideje: Munich, Németország, 2016.08.24-2016.08.26. European Association for Research on Learning and Instruction, p. Paper 47.
 • Magyar, A., & Habók, A. (2016). The effect of foreign language learning strategy preferences on foreign language attitude and proficiency among lower secondary school children. In: Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő (szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia = CEA 2016. 14 TH Conference on Educational Assessment. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.04.21-2016.04.23. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2016. p. 112.
 • Maródi, Á. (2016). A tájékozódás, mint a környezetfelfedezésének értéke a tankönyvi feladatokban. In: Dombi Alice, Dombi Mária (szerk.) Érték és nevelés: Tanulmányok az SZTE JGYPK-n folyó óvodapedagógus képzés tizedik évfordulójára. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 153-162.
 • Molnár, Gy. (2016). A dinamikus problémamegoldó képesség mint a tudás elsajátításának és alkalmazásának képessége. Iskolakultúra, 26. 5. sz. 3-16.
 • Molnár, Gy. (2016). Developing the eDia: Next steps of a never-ending process. SWEE 2016, Szeged. 2016. április 25-26.
 • Molnár, Gy. (2016). Interaktív problémamegoldó környezetben alkalmazott felfedező stratégiák hatékonysága és azok változása: logfájlelemzések. Magyar Pedagógia, 4. 427-453.
 • Molnár, Gy. (2016). Problémamegoldó stratégiák és azok változása: logfile-és látensprofil-elemzések. In: Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet. 497p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.11.17-2016.11.19. 309.
 • Molnár, Gy. (2016). The effectiveness of different exploration strategies in complex problem solving environments: log file analyses. In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (2016, szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók - Program; Abstracts. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. p. 77.
 • Molnár, Gy., Hódi, Á., & Magyar, A. (2016). Exploring the Opportunities for the Adaptive Assessment of Vocabulary Knowledge in an Educational Context. In: Jeannie Oakes, Kevin G Welner, Michelle Renée Valladares (szerk.) Public Scholarship to Educate Diverse Democracies: 2016 AREA Annual Meeting. Washington, Amerikai Egyesült Államok, American Educational Research Association, p.166.
 • Nagy, L.-né, Korom, E., B. Németh, M., & Kissné Gera, Á. (2016). A természettudományos tudás vizsgálata 8. Évfolyamon In: Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő (szerk.) PÉK 2016. XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia [CEA 2016. 14 TH Conference on Educational Assessment]. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, p.108.
 • Pásztor, A. (2016). Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése. Ph.D. disszertáció. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Pásztor, A. (2016). Development of inductive reasoning between kindergarten and fourth grade. Paper presented at the 8th Szeged Workshop on Educational Evaluation (SWEE), Szeged, 25-26. April 2016.
 • Pásztor, A. (2016). Intézmények és osztályok közötti különbségek a közoktatás kezdeti szakaszában: egy induktívgondolkodás-vizsgálat eredményei. In: Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet. 497p.Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.11.17-2016.11.19.. p. 357.
 • Pásztor, A. (2016). Online assessment of pupils’ capacity to follow instructions at primary school entrance. Paper presented at the 14th Conference on Educational Assessment, Szeged, April 21-23, 2016. p102.
 • Pásztor, A. (2016). Online diagnostic assessment of classification in the beginning of schooling. In C. Csíkos, A. Rausch, & J. Szitányi (Eds.), Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1, p. 219. Szeged, Hungary: PME. 3-7. August 2016.
 • Pásztor, A., & Molnár, Gy. (2016). Online assessment of inductive reasoning at primary school entrance. In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (2016, szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók - Program; Abstracts. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. p. 75.
 • Pásztor-Kovács, A. (2016). A kollaboratív problémamegoldó képesség mérésének elméleti és módszertani megfontolásai: egy pilot kutatás eredményei. Magyar Pedagógia, 116(1), 51-72.
 • Pásztor-Kovács, A. (2016, November). Az előre definiált üzenetek alkalmazásának hatása a kollaboratív problémamegoldó teljesítményre online tesztkörnyezetben. Paper presented at the XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged.
 • Szabó, D. F. (2016). A rövidített WHO Jól-lét kérdőív gyermekek körében való alkalmazásának lehetőségei. Iskolakultúra, 26(11), 113-118.
 • Szabó, D. F. (2016). Reziliens tanulók tanulási stratégiái. In: Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet. 497p.Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.11.17-2016.11.19. p. 298.
 • Szabó, D. F. (2016). The students’ perception of teacher-student relationship, teachers’ justice and support of autonomy among disadvantaged and non-disadvantaged students. 14th Conference on Educational Assessment, Szeged, April 21-23, 2016. p144.
 • Szabó, Zs. G., & Korom, E. (2016). Feladatmegoldási idő vizsgálata kombinatív képességet mérő teszten 3. évfolyamosok körében. In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program–Előadás-összefoglalók. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.04.21-2016.04.23. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 149.
 • Tóth, A (2016, July). Framework of colour perception and appreciation: aesthetic and non-aesthetic experiences of colour. Paper presented at the EARLI JURE Conference, Helsinki, Finland. Abstract retrieved from http://www.earli-jure2016.org/uploads/5/5/1/2/55127891/abstracts_website_1.7._laura.pdf 
 • Tóth, A, & Kárpáti, A. (2016, October). Colour perception and interpretation framework. Paper presented at the 48th Annual International Visual Literacy Conference, Montreal. Abstract retrieved from http://ivla.org/conference2016/wp-content/uploads/2016/09/IVLA-Conference-Program-2016-Visual-Literacy.pdf 
 • Tóth, A, & Kárpáti, A. (2016, September). Assessment of colourperception and interpretation. Paper presented at the InSEA Regional Conference, Vienna, Austria. Abstract retrieved from http://www.edu.u-szeged.hu/pek2016/wp-content/uploads/2015/11/PEK2016_kotet_v.pdf 
 • Tóth, A. (2016, November). A színpercepció és színértelmezés online vizsgálata. Paper presented at the XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged. Abstract retrieved from http://www.edu.u-szeged.hu/onk2016/download/ONK_2016_program_es_absztraktkotet.pdf 
 • Török, T., & Hódi, Á., Kiss, R. (2016): A fonológiai tudatosság online mérési lehetőségei az általános iskola első négy évfolyamán. Alkalmazott Pszichológia, 16:(1) pp. 83-99.
 • Wu, H., & Molnár, Gy. (2016). The component skills of problem solving: A Chinese and Hungarian comparison study. 14th Conference on Educational Assessment, Szeged, April 21-23, 2016. p. 111.
 • Zsolnai, A., & Kasik, L. (2016). Online testing of Hungarian children's prosocial behavior. International Journal of School and Educational Psychology, 5(2) 65–73. 

 

2015

 • Asztalos, K., & Csapó, B. (2015). Zenei képességek online diagnosztikus mérése. In: Csapó Benő & Zsolnai Anikó (szerk.). Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 245-267. [PDF] 
 • B. Németh, M., Korom, E., Nagy, L.-né, Kissné Gera, Á., Veres Gábor, Adorjánné Farkas M., Makádi, M., & Radnóti, K. (2015). A természettudományos tudás alkalmazásának online diagnosztikus értékelése. In: Csapó Benő, Korom, E., Molnár Gyöngyvér (szerk.) A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI). pp. 117-202.
 • Csapó, B. (2015). Developing an online diagnostic assessment system – the eDia. Paper presented at the „Electronic Testing: Experience and Challenges” conference. Bratislava, 20-21 October, 2015. Abstracts, 48.
 • Csapó, B. (2015). Diagnosztikus értékelés és differenciált tanítás az iskola kezdő szakaszában. Final Programme and Abstracts. Curriculum outcomes of contemporary education. 9th International Scientific Conference. University of Novi Sad Faculty of Teacher Education in the Hungarian Language in Subotica. September 18-19, 2015. 22-23. [PDF] 
 • Csapó, B., & Pásztor, A. (2015). A kombinatív képesség fejlődésének mérése online tesztekkel. In B. Csapó & A. Zsolnai (Eds.), Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában (pp. 367-386). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. [PDF] 
 • Csapó, B., & Zsolnai A. (2015). Bevezetés. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.). Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 9-11.
 • Csapó, B., & Zsolnai, A. (Eds.). (2015). Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. [PDF] 
 • Csapó, B., Csíkos, Cs., & Molnár, Gy. (2015). Bevezetés. In: Csapó Benő, Csíkos Csaba & Molnár Gyöngyvér (szerk.). A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 11-13. [PDF] 
 • Csapó, B., Csíkos, Cs., & Molnár, Gy. (Eds.). (2015). A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. [PDF] 
 • Csapó, B., Korom, E., & Molnár, Gy. (2015). Bevezetés. In: Csapó Benő, Korom Erzsébet & Molnár Gyöngyvér (szerk.). A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei.Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,  Budapest. 13-16. [PDF] 
 • Csapó, B., Korom, E., & Molnár, Gy. (Eds.). (2015). A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. [PDF] 
 • Csapó, B., Molnár, Gy., & Nagy József (2015). A DIFER tesztek online változatával végzett mérések tapasztalatai. In: Csapó Benő & Zsolnai Anikó (szerk.). Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 199-223. [PDF] 
 • Csapó, B., Pásztor, A., & Molnár, Gy.(2015). Online assessment of combinatorical reasoning: Perspectives of measuring a challenging construct. Paper presented at the 16th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. p1209. 
 • Csapó, B., Steklács J., & Molnár, Gy. (Eds.). (2015). Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. [PDF] 
 • Csapó, B., Steklács, J., & Molnár, Gy. (2015). Bevezetés. In: Csapó Benő, Steklács János & Molnár Gyöngyvér (szerk.). Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 11-14. [PDF] 
 • Csíkos, Cs., Józsa, K., Lajos, J., Szitányi, J., & Zsinkó, E. (2015): A matematikai gondolkodás diagnosztikus értékelése. In: Csapó Benő, Csíkos Csaba és Molnár Gyöngyvér (szerk.): A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 29–103.
 • Csíkos, Cs., Molnár, Gy., & Csapó, B. (2015). A matematika online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti alapjai. In: Csapó Benő, Csíkos Csaba & Molnár Gyöngyvér (szerk.). A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 15-28. [PDF] 
 • D. Molnár, É. (2015). Családi és iskolai környezeti hatások érvényesülése az önszabályozott tanulás működésében. Iskolakultúra. 25. 10. sz. 21-35.
 • Habók, A. (2015). A Hungarian approach to learning to learn: An analysis of year 3–4 primary school children’s learning. In: Gomez Chova, L, López Martinez, A. és Candel Torres I. (szerk.): EDULEARN15 Proceedings 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: International Association of Technology, Education and Development (IATED),  6736-6745.
 • Habók, A. (2015). A tanulás tanulásának komplex vizsgálata In: Csíkos Csaba, Gál Zita (szerk.): PÉK 2015 = [CEA 2015]: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia = [13th Conference on Educational Assessment]: Program; Előadás-összefoglalók = [Program; Abstracts]. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2015.04.23-2015.04.25. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2015. p. 157.
 • Habók, A. (2015). A tanulás tanulásának vizsgálata online környezetben. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 179-198.
 • Habók, A. (2015). Online measurement of learning to learn in early school years. In: Eleni A Kyza (szerk.): 16th European Conference for Research on Learning and Instruction: Book of abstracts. Konferencia helye, ideje: Limassol, Ciprus, 2015.08.25-2015.08.29. Limassol: Cyprus University of Technology, p. 805.
 • Habók, A. (2015). Tanulói vélemények a tanulásfogalomról, saját tanulásukról, valamint a tanári és tanulói feladatokról In: Tóth Péter, Holik Ildikó, Tordai Zita (szerk.): Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa: tartalmi összefoglalók: XV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Budapest, 2015. november 19-21. 365 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.11.19-2015.11.21. Budapest: Óbudai Egyetem, 2015. p. 312.
 • Habók, A., & Doró, K. (2015). The use of learning strategies for English as a second language. In: Gomez Chova, L, López Martinez, A. és Candel Torres I. (szerk.): EDULEARN15 Proceedings 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 6746-6753.
 • Hódi, Á., & Török, T. (2015). The Relationship Between Students' Reading Achievement in Different Text Formats and Cognitive Aspects to Reading. In: Toward Justice: Culture, Language, And Heritage In Education Research And Praxis. Chicago, Amerikai Egyesült Államok, American Educational Research Association, p.335.
 • Hódi, Á., Adamikné Jászó, A., Józsa, K., Ostorics, L., & Zs. Sejtes, Gy. (2015). Az olvasás-szövegértés alkalmazási dimenziójának online diagnosztikus értékelése. In: Csapó Benő, Steklács János, Molnár Gyöngyvér (szerk.) Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI). pp. 105-190.
 • Józsa, K., Hricsovinyi, J., & Szenczi, B. (2015). Számítógép-alapú Elsajátítási motiváció kérdőívek validitása és reliabilitása. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 123–146.
 • Józsa, K., Kiss, R., Nyitrai, Á., Steklács, J., Szenczi, B., & Tóth, D. (2015). Az olvasás-szövegértés pszichológiai dimenziójának online diagnosztikus értékelése. In: Csapó Benő, Steklács János, Molnár Gyöngyvér (szerk.): Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. 335 p. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2015. pp. 33-103.
 • Kinyó, L. (2015). A társadalmi és állampolgári ismeretek online vizsgálata 1–6. évfolyamon. In B. Csapó & A. Zsolnai (Eds.), Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. pp. 97-122.
 • Kinyó, L., & Bús, E. (2015). Az iskolai és iskolán kívüli társas tevékenységek jellemzői és összefüggései az online adatgyűjtésből származó háttéradatokkal 9-12 éves diákok körében. Iskolakultúra, 25. 4. sz. 31–48.
 • Kinyó, L., & Bús, E. (2015). Characteristics and correlations of leisure time activities with background data: online data collection among 9 to 12 years old students. In: Csíkos Csaba, Gál Zita (szerk.) PÉK 2015 = [CEA 2015]: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia = [13th Conference on Educational Assessment]: Program; Előadás-összefoglalók. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 168.
 • Kinyó, L., & Dancs K (2015). 7-12 éves tanulók állampolgári tudásának online vizsgálata és a teljesítmények összefüggése az adatgyűjtéshez kapcsolódó háttéradatokkal. In Cs. Csíkos Csaba & Z. Gál (Eds.), PÉK 2015 = [CEA 2015]: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia = [13th Conference on Educational Assessment]: Program; Előadás-összefoglalók. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 160.
 • Kinyó, L., & Dancs K (2015). 7–12 éves tanulók állampolgári tudásának online vizsgálata és a teljesítmények összefüggése az adatfelvétel során gyűjtött tanulói szintű interakciós adatokkal. Magyar Pedagógia, 115. 2. sz. 93–113.
 • Kiss, R. (2015). A számterjedelem visszafelé és lexikális döntési feladatok vizsgálata online mérőeszköz segítségével. In: Klippel Rita, Sulyok Hedvig, Tóth Eszter (szerk.): Nyelvek, kódok, hallgatók: Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 2. 127 p.
 • Kiss, R. (2015). A szimultán nyelvelsajátítás és az olvasási előképességek összefüggésének vizsgálata a 4-5 éves gyermekek online teszten nyújtott teljesítménye alapján. Interkulturalitás, interkulturális kommunikáció és nyelvoktatás, Miskolc, 2015. január 23.
 • Kiss, R. (2015). Az olvasás korai szakaszának online diagnosztikus mérési lehetőségei. In: Benő Attila, Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában: XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. 429 p.
 • Kiss, R. (2015). Óvodás korú gyermekek olvasási előképességeinek technológia alapú mérése. In: Tóth Péter, Holik Ildikó, Tordai Zita (szerk.): Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa: tartalmi összefoglalók: XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. 365 p.
 • Kiss, R. Hódi, Á., & Török, T. (2015). A szövegszerkezet 1-4. évfolyamos tanulók olvasásteljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata. In: Csíkos Csaba, Gál Zita (szerk.): PÉK 2015 = [CEA 2015]: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia = [13th Conference on Educational Assessment]: Program; Előadás-összefoglalók = [Program; Abstracts]. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2015.04.23-2015.04.25. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2015. p. 108.
 • Kiss, R., & Hódi, Á. (2015). Egynyelvű és kétnyelvű óvodás korú gyermekek fonológiai tudatosságának vizsgálata. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 10:(1) pp. 147-157. (2015)
 • Kiss, R., & Hódi, Á. (2015). Online Assessment of Kindergarten Aged Children’s Speech Sound Perception and Production. In: 7TH SZEGED WORKSHOP ON EDUCATIONAL EVALUATION: Abstracts. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2015.04.27-2015.04.28. Szeged: p. 14.
 • Kiss, R., & Patai, J. (2015). A korai olvasási képességek mérése 4–8 éves gyermekek körében. In: Klippel Rita, Sulyok Hedvig, Tóth Eszter (szerk.): Nyelvek, kódok, hallgatók: Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 2. 127 p.
 • Kiss, R., & Patai, J. (2015). Possibilities of technology-based assessment in kindergarten and early school age. In: Csíkos Csaba, Gál Zita (szerk.): PÉK 2015 = [CEA 2015]: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia = [13th Conference on Educational Assessment]: Szeged, , 2015.04.23-2015.04.25. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2015. p. 117.
 • Kiss, R., & Patai, J. (2015). The impact of the first school years on children's phoneme identification and verbal comprehension skills. In: BCCCD 2015 Budapest CEU Conference on Cognitive Development: Program and Abstracts. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.01.08-2015.01.10.pp. 146-147.
 • Kiss, R., Hódi, Á., & Török, T. (2015). Linguistic Factors Influencing Hungarian Students' Phonemic Identification From Grades 1 to 4. In: Toward Justice: Culture, Language, And Heritage In Education Research And Praxis. Konferencia helye, ideje: Chicago, Amerikai Egyesült Államok, 2015.04.16-2015.04.20. Washington: American Educational Research Association, p. 308.
 • Korom, E. , Nagy, L.-né, B. Németh, M., Makádi Mariann, Kissné Gera, Á., Radnóti, K., Adorjánné Farkas, M., Tóth, Z., & Revákné Markóczi, I. (2015). A természettudomány tartalmi területei az online diagnosztikus értékelés szempontjából In: Csapó Benő, Korom, E. , Molnár Gyöngyvér (szerk.) A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), pp. 203-314.
 • Korom, E., B. Németh, M., & Pásztor, A. (2015). Kutatási készségek online vizsgálata 6. és 8. évfolyamon. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: PÉK 2015: Programelőadás összefoglalók. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 04.23.−04.25. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, p. 174.
 • Korom, E., Molnár, Gy., & Csapó, B. (2015). A természettudományi online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere. In: Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (szerk.): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 17-33.
 • Korom, E., Nagy, L.-né, B. Németh, M., Makádi, M., Kissné Gera, Á., Radnóti, K., Adorjánné Farkas, M., Tóth, Z., & Revákné Markóczi, I. (2015). Melléklet. A természettudományos tudás elemei tartalmi területenként és korcsoportonként. In: Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (szerk.): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. ISBN 978-963-19-7937-4. pp. 315–396.
 • Magyar, A., & Molnár, Gy. (2015). A szóolvasási készség online adaptív mérésének hatékonyságvizsgálata. Magyar Pedagógia, 115. 4. sz. 403-428.
 • Magyar, A., & Molnár, Gy. (2015). A technológia alapú tesztelés elfogadottsága a pedagógusok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2015. április 23-25. 48. o.
 • Magyar, A., & Molnár, Gy. (2015). Az item pozíciós hatás vizsgálata BIBD klaszterdesign esetén. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2015. november 19-21. 262.
 • Magyar, A., & Molnár, Gy. (2015). Large-scale measurement of 10-11 year old students’ word reading skills. Conference on Educational Asssessment, 2015. április 23-25. 119. o.
 • Magyar, A., Pásztor, A., Pásztor-Kovács, A., Pluhár, Zs., & Molnár, Gy. (2015). A 21. században elvárt képességek számítógép alapú mérésének lehetőségei. In Z. Tóth (Ed.), Új Kutatások a Neveléstudományokban. Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány (pp.
 • Molnár, Gy. (2015). A képességmérés dilemmái: a diagnosztikus mérések (eDia) szerepe és helye a magyar közoktatásban. Géniusz Múhely Kiadványok. 2. sz. 16-29.
 • Molnár, Gy. (2015). Az óvoda és iskola feladatai az értelmi képességek fejlesztése terén. In: Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba (szerk.): Tartalmi és szervezeti változások a köznevelésben. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Suliszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen. 179-190.Pluhár Zsuzsa és Molnár Gyöngyvér (2014): A technológiai műveltség online mérése kisiskolás diákok körében. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8.
 • Molnár, Gy., & Magyar, A. (2015). A számítógép alapú tesztelés elterjesztésének elfogadottsága 5-12. évfolyamos diákok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2015. április 23-25. 47. o.
 • Molnár, Gy., & Magyar, A. (2015). A számítógép alapú tesztelés elfogadottsága pedagógusok és diákok körében. Magyar Pedagógia, 115. 1. sz. 49-66.
 • Molnár, Gy., & Magyar, A. (2015). Comparing the measurment effectiveness of computerised adaptive testing and fixed item testing. Paper to be presented at the 16th European Conference for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 621-622.
 • Molnár, Gy., & Pásztor, A. (2015). A számítógép alapú mérések megvalósíthatósága kisiskolás diákok körében: első évfolyamos diákok egér- és billentyűzet-használati képességeinek fejlettségi szintje. Magyar Pedagógia, 115(3), 237-252.
 • Molnár, Gy., & Pásztor, A. (2015). A számítógép alapú tesztelés megvalósíthatósága kisiskolás korban: egér - és billentyűzethasználati képességek fejlettségi szintje. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2015. november 19-21. 202.o.
 • Molnár, Gy., & Pásztor, A. (2015). Feasibility of computer-based assessment at the initial stage of formal schooling: the developmental level of keyboarding and mouse skills in Year One. Paper presented at 13th Conference on Educational Assessment. Szeged, April 23-25, 2015. p118.
 • Molnár, Gy., & Pásztor-Kovács, A. (2015). A problémamegoldó képesség mérése online tesztkörnyezetben. In A. Zsolnai, & B. Csapó (Eds.), Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában (pp. 341-366). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
 • Molnár, Gy., & Pásztor-Kovács, A. (2015). A számítógépes vizsgáztatás infrastrukturális kérdései: az iskolák eszközparkjának helyzete és a változás tendenciái. Iskolakultúra, 25(4), 49–61.
 • Molnár, Gy., Lőrincz, A., Pásztor, A., & Csapó, B. (2015). Internet-based development of thinking skills in young schoolchildren. Paper presented at the 16th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. p833.
 • Molnár, Gy., Papp, Z., Makay, G., & Ancsin, G. (2015). eDia 2.3 Online mérési platform – feladatfelviteli kézikönyv. SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport, Szeged.
 • Molnár, Gy., Tongori, Á., & Pluhár, Zs. (2015). Az informatikai műveltség online mérése. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 241-260.
 • Nagy, L.-né, Hódi, Á., Korom, E., & B. Németh, M. (2015). Az online környezetben mért egészségműveltség és szövegértés kapcsolata 3. évolyamos tanulók körében. In: Csíkos Csaba, Gál Zita (szerk.) PÉK 2015 = [CEA 2015]: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia [13th Conference on Educational Assessment]. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország , 2015.04.23 -2015.04.25. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, p. 159.
 • Nagy, L.-né, Korom, E. , Hódi, Á., & B. Németh, M. (2015). Az egészségműveltség online mérése In: Csapó Benő, Zsolnai Anikó (szerk.) Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. 395 p. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), pp. 147-177.
 • Nagy, L.-né., Korom, E., Pásztor, A., Veres, G., & B. Németh, M. (2015). A természettudományos gondolkodás online diagnosztikus értékelése. In B. Csapó, E. Korom, & Gy. Molnár (Eds.), A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei (pp. 35-116). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
 • Pásztor, A. (2015). A kreativitás mérésének lehetőségei online tesztkörnyezetben. In B. Csapó & A. Zsolnai (Eds.), Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában (pp 319-339). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
 • Pásztor, A. (2015). Computer-based assessment and development of inductive reasoning strategies. Paper presented at the 7th Szeged Workshop on Educational Evaluation (SWEE), Szeged, 27-28. April 2015.
 • Pásztor, A., & Molnár, Gy. (2015). Induktív gondolkodás technológia alapú mérésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2015. november 19-21. 205.o.
 • Pásztor, A., Korom, E., B. Németh, M., & Gyenes, T. (2015). A természettudományos gondolkodás vizsgálata online tesztkörnyezetben. In: Tóth Péter, Holik Ildikó, Tordai Zita (szerk.): Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa: tartalmi összefoglalók: XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. 365 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.11.19 -2015.11.21. Budapest: Óbudai Egyetem, 2015. p. 244.
 • Pásztor, A., Molnár, Gy., & Csapó, B. (2015). Computer-based assessment of creativity: the case of divergent thinking. Paper presented at the 16th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. pp1209-1210.
 • Pásztor, A., Molnár, Gy., & Csapó, B. (2015). Online large-scale assessment of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. In: Csíkos, Cs., és Gál, Z. (Eds.): PÉK 2015. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program – Előadás-összefoglalók. Szeged, 2015. Április 23–25. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 120.
 • Pásztor, A., Molnár, Gy., & Csapó, B. (2015). Technology-based assessment of creativity in educational context: the case of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. Thinking skills and Creativity, Special Issue: 21st Century Skills, 18. 32-42. DOI: 10.1016/j.tsc.2015.05.004 [WWW] [PDF] 
 • Pásztor-Kovács, A., & Molnár, Gy. (2015, April). Technológia alapú mérés-értékelési lehetőségek: az iskolák eszközparkjának felkészültsége. Paper presented at the XIII. Pedagógiai Értékelés Konferencia, Szeged. 2015. április 23-25. 46. o.
 • Sominé Hrebik, O., Vígh, T., & Vidákovich, T. (2015). Characteristics of young learners’ German as a foreign language basic vocabulary. In: Eleni A Kyza (szerk.). 16th European Conference for Research on Learning and Instruction: Book of abstracts. Konferencia helye, ideje: Limassol, Ciprus, 2015.08.25-2015.08.29. Limassol: Cyprus University of Technology, pp. 920-921.
 • Steklács, J., Fűz, N., & Nagy, Zs. (2015). Az olvasás-szövegértés diszciplináris dimenziójának online diagnosztikus értékelése. In: Csapó Benő, Steklács János, Molnár Gyöngyvér (szerk.) Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. 335 p. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2015. pp. 191-330.
 • Steklács, J., Molnár, Gy., & Csapó, B. (2015). Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere. In: Csapó Benő, Steklács János & Molnár Gyöngyvér (szerk.). Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 15-31.[PDF] 
 • Szabó, Zs. G., & Korom, E. (2015). A kombinatív képesség rövid távú fejleszthetőségnek vizsgálat 3. évfolyamon. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): PÉK 2015. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program–Előadás-összefoglalók. Konferencia helye, ideje: Szeged , Magyarország , 2015.04.23 -2015.04.25. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 164.
 • Szabó, Zs. G., Korom, E., & Pásztor, A. (2015). A kombinatív képesség rövid távú fejleszthetősége 3. évfolyamon természettudományos kontextusban. Magyar Pedagógia. 115. 4. sz. 383-401.
 • Tóth, E. (2015). A gazdasági műveltség diagnosztikus mérésének lehetőségei online környezetben. In: Csapó Benő, Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. 395 p. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2015. 269–293.
 • Tóth, E. (2015). A pénzügyi műveltség online diagnosztikus mérése 2-6. évfolyamos tanulók körében. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Előadás-összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola. Szeged, 2015. április 23–25. 158.
 • Török, T., & Hódi, Á. (2015). A fonológiai tudatosság fejlődése és szövegértéssel való kapcsolata az általános iskola első négy évfolyamán a szocioökonómiai státusz tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle. 70:(4) pp. 807-826.
 • Török, T., Hódi, Á., & Kiss, R. (2015). Gender, socioeconomic status and prereading skills. In: BCCCD 2015 Budapest CEU Conference on Cognitive Development: Program and Abstracts. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.01.08-2015.01.10.pp. 109-110.
 • Török, T., Hódi, Á., & Kiss, R. (2015). The impact of ICT use on Hungarian lower elementary school students' online reading achievement. In: Csíkos Csaba, Gál Zita (szerk.): PÉK 2015 = [CEA 2015]: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia = [13th Conference on Educational Assessment]. p.76.
 • Vidákovich, T., Sominé Hrebik. O., & Vígh, T. (2015). A feladatmegoldó hatékonyság és egyes feladatjellemzők összefüggései egy online nyelvérzékmérő teszten. In: Tóth Péter, Holik Ildikó, Tordai Zita (szerk.). Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa: tartalmi összefoglalók: XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. 365 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.11.19-2015.11.21. Budapest: Óbudai Egyetem, 2015. p. 217.
 • Vígh, T, Sominé Hrebik O, Thékes I., & Vidákovich T. (2015). Fiatal nyelvtanulók német és angol alapszókincsének online diagnosztikus vizsgálata. In: Csapó Benő, Zsolnai Anikó (szerk.). Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. 395 p. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2015. pp. 13-35.
 • Vígh, T., Sominé Hrebik O., & Vidákovich T. (2015). 6. és 7. évfolyamos tanulók angol nyelvi alapszókincsének diagnosztikus vizsgálata. In Tóth Péter, Holik Ildikó, Tordai Zita (szerk.). Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa: tartalmi összefoglalók: XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. 365 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.11.19-2015.11.21. Budapest: Óbudai Egyetem, 2015. p. 213.
 • Vígh, T., Sominé Hrebik O., & Vidákovich T. (2015). Diagnostic assessment of German as a foreign language basic vocabulary of young learners. In: Eleni A Kyza (szerk.). 16th European Conference for Research on Learning and Instruction: Book of abstracts. Konferencia helye, ideje: Limassol, Ciprus, 2015.08.25-2015.08.29. Limassol: Cyprus University of Technology, p. 456.
 • Zsolnai, A., & Kasik L. (2015). Az együttműködő viselkedés és az alapérzelem-felismerés online vizsgálata. In Csapó, B. & Zsolnai, A. (szerk.), Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában (pp. 71–95). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 

2014

 • Asztalos, K., & Csapó, B. (2014). Online assessment of musical abilities in Hungarian primary schools – results of first, third and fifth grade students. Bulletin of the International Kodály Society. 39. 1. sz. 3-14. [PDF]
 • Csapó, B. (2014). Improving science learning through valid assessments: Diagnostics and inquiry-based contexts. Invited paper presented at the IAP SEP 2014 Biennial Conference. Beijing, 28-30 October 2014. [WWW] [PDF] 
 • Csapó, B. (2014). Measurement for early intervention: Potentials of online diagnostic assessments. Keynote presentation at the IACEP European Regional Conference, Cognitive and executive functioning: concepts, measurement and educational implications. Budapest, Hungary, 19-20 June 2014.
 • Csapó, B., Molnár, Gy., & Nagy, J. (2014). Computer-based assessment of school readiness and early reasoning. Journal of Educational Psychology. 106. 2. sz. 639-650. doi: 10.1037/a0035756
 • Csíkos, Cs., Pásztor, A., & Csapó, B. (2014). Inquiry learning skills in the frameworks of large-scale international assessment surveys: A comparative analyses of TIMMS, PISA and IBL. In S. Oesterle, C. Nicol, P. Liljedahl, & D. Allan, (Eds.) Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36,Vol. 6, p. 50. Vancouver, Canada: PME. 15-20. July 2014.
 • D. Molnár, É. (2014). A naplózás módszerének lehetőségei az önszabályozott tanulás vizsgálatában. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2014. május 1-3. In: Korom Erzsébet és Pásztor Attila (szerk.): XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program. Előadás-összefoglalók. 48. o.
 • Fűz, N. (2014). Az iskolán kívüli színterek pedagógiai célú vizsgálata általános iskolák körében: Pilot vizsgálat. ÚJ KÉP: Pedagógusok és szülők folyóirata 16(1-4.) pp. 45-56. (2014)
 • Fűz, N. (2014). The Pedagogical Use of Out-Of-School Learning Places Survey: Presentation of an Instrument. In: Korom Erzsébet, Pásztor Attila (szerk.): PÉK 2014 [CEA 2014]: XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia [12th Conference on Educational Assessment]: Program; Előadás-összefoglalók [Program; Abstracts]. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.05.01-2014.05.03. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2014. p. 138. 1 p.
 • Habók, A. (2014). Differences in Primary School Students’ Ratings about Themselves and the School. Multidisciplinary Journal of Educational Research. 4. 3. sz. 286-316. DOI: 10.4471/remie.2014.15 
 • Habók, A. (2014). Nemzetközi és hazai kutatási trendek a tanulás tanulása kutatásában. In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány: tartalmi összefoglalók. 472 p. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.11.06-2014.11.08. Debrecen: Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, 2014. (ISBN:978-963-473-742-1) 369.
 • Habók, A., & Doró, K. (2014). Relationship between the English as a foreign language strategy use of elementary school students and their general learning characteristics. In: EARLI SIG1 Conference : Assessment and Evaluation: "Professional development in assessment: Challenges for teachers, schools and higher education programs". 78. Konferencia helye, ideje: Madrid, Spanyolország, 2014.09.27-2014.09.29. 60-61.
 • Hódi, Á., Török, T., & Kiss, R. (2014). Examining the relationship between text format and cognitive aspects to reading. In: JURE 2014: Learning and Instruction Inside Out: Contribution of Junior Researchers. Konferencia helye, ideje: Nicosia, Ciprus, 2014.06.30-2014.07.04.p. 56.
 • Józsa, K. (2014). Developing new scales for assessing English and German language mastery motivation. In: Horváth József és Medgyes Péter (szerk.): Studies in honour of Marianne Nikolov. Lingua Franca Csoport, Pécs. 37–50.
 • Józsa, K., Szenczi, B., & Kis, N. (2014). Az SDQ I. énkép kérdőív adaptációja online adatfelvételi környezetbe. In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány, Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Intézet, Debrecen. 256.
 • Kasik, L (2014). Óvodások szociálisprobléma-megoldó gondolkodásának mérési lehetőségei. In: Korom, E. & Pásztor, A. (szerk.), XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program; Előadás-összefoglalók (p. 60). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, 2014. május 1–3.
 • Kinyó, L. (2014). 1-6. évfolyamos tanulók társadalmi és állampolgári ismereteinek vizsgálata hagyományos és online tesztkörnyezetben. In E Korom & A. Pásztor (Eds.), PÉK 2014 – XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, p. 109.
 • Kinyó, L. (2014). A társadalmi-állampolgári tudás jellemzői és összefüggései egyes háttérváltozókkal 7 – 12 éves tanulók körében végzett online vizsgálat alapján. In A. Buda András (Ed.), Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Tartalmi összefoglalók. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Budapest. p. 315.
 • Kinyó, L., & Dancs K (2014). Web-based assessment of 1-6 graders' civic knowledge: Results from a Hungarian pilot study. In: CiCe Erasmus Academic Network (szerk.) Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education: Programme and abstract book. Konferencia helye, ideje: Olsztyn, Lengyelország, 2014.06.12-2014.06.14. London: CiCe - London Metropolitan University, p. 18.
 • Kiss, R. (2014). Az olvasási nehézségek feltárásának lehetőségei online platform segítségével. In: Klippel Rita, Tóth Eszter (szerk.): Nyelvész hallgatók, beszélő nyelvészek: Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 1.. 188 p.
 • Kiss, R., & Patai, J. (2014). Olvasási előképességek online mérése óvodás és kisiskolás gyermekek körében. In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány: Tartalmi összefoglalók. 472 p.
 • Kiss, R., Török, T., & Hódi, Á. (2014). Computer-based assessment of the basic cognitive components of reading. In: BCCCD 2014 BudapestCEU Conference on Cognitive Development. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.01.09-2014.01.11.p. 176.
 • Korom, E., B Németh, M., Hódi, Á., & Fűz, N. (2014). The Impact of School-Readiness Skills on Students’ Science Achievement. In: Prenzel, M. (szerk.): "Responsible Teaching and Sustainable Learning": 15th Biennial Conference EARLI 2013. Konferencia helye, ideje: Munich, Németország, 2013.08.27-2013.08.31.pp. 243-244.
 • Krkovic, K., Pásztor-Kovács, A., Molnár, Gy., & Greiff, S. (2014). New technologies in psychological assessment: The example of computer-based collaborative problem solving assessment. International Journal of e-Assessment, 4. 1. sz. 28-41. online Lőrincz, A., Molnár, G., Jeni, L., Tőzsér, Z., Rausch, A., Cohn, J. F., Csapó, B. (2013): Towards entertaining and efficient educational games. NIPS 2013, Data Driven Education, Nevada, USA, 2013. december 05-10.
 • Magyar, A., & Molnár, Gy. (2014). A szóolvasási készség adaptív mérését lehetővé tevő online tesztrendszer kidolgozása. Magyar Pedagógia. 4. sz. 259-279.
 • Magyar, A., & Molnár, Gy. (2014). A szóolvasási készség személyre szabott diagnosztikus mérését megvalósító online tesztrendszer kidolgozása. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8.
 • Molnár, Gy. (2014). Developing Diagnostic Assessments. Workshop on Diagnostic Assessment, Center for Research on Learning and Instruction. Szeged, 2014. május 5.
 • Molnár, Gy. (2014). Developing Diagnostic Assessments: Review of Recent Results. 6nd Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 2014. április 29-30.
 • Molnár, Gy. (2014). Development of dynamic problem solving from grade 3 to 9. 12th Conference on Educational Assessment. Szeged, 2014. május 1-3. 103. o.
 • Molnár, Gy. (2014). Dinamikus problémamegoldás fejlődése és a sikerességet meghatározó problémamegoldó stratégiák változása 3-9. évfolyamon. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8.
 • Molnár, Gy. (2014). Inductive reasoning, domain-specific and complex problem solving. Előadás. 1st Essener Workshop on Problem Solving and Dynamic Decision Making. Essen, 2014. február 20-21.
 • Nagy, L.-né, Korom, E., B. Németh, M., & Hódi, Á. (2014). Az egészségműveltség online mérésének tapasztalatai. In: Korom, E. , Pásztor Attila (szerk.) PÉK 2014 [CEA 2014]: XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia [12th Conference on Educational Assessment]. Konferencia helye, ideje: Szeged , Magyarország , 2014.05.01 -2014.05.03. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola. p.169.
 • Pásztor, A. (2014). A kreativitás számítógép alapú értékelésének lehetőségei – divergens gondolkodást mérő feladatok pilot tesztelése. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Debrecen, 2014. november 6-7-8. 44. o.
 • Pásztor, A. (2014). Lehetőségek és kihívások a digitális játék alapú tanulásban: egy induktív gondolkodást fejlesztő tréning hatásvizsgálata. Magyar Pedagógia, 114(4), 281-301.
 • Pásztor, A. (2014). Playful Fostering of Inductive Reasoning through Mathematical Content in Computer-Based Environment. Paper presented at 12th Conference on Educational Assessment, Szeged, May 1-3, 2014. p 93.
 • Pásztor, A., & Csapó, B. (2014). Improving Reasoning Skills through Inquiry-Based Science Education. Poster presented at the Science and Mathematics Education Conference, June 24-25, Dublin City University, Dublin, Ireland.
 • Pásztor, A., Csapó, B., & Molnár, Gy. (2014). Computer-based diagnostic assessment of thinking skills – the case of combinatorial reasoning. Paper presented at EARLI SIG 1 Conference, Madrid, Spain, August 27-29, 2014. pp42-43.
 • Pásztor-Kovács, A. (2014, May). Assessing collaborative problem solving online – experiences of a pilot study. Paper presented at the 12th Conference on Educational Assessment, Szeged.
 • Pásztor-Kovács, A. (2014, November). Kollaboratív problémamegoldó képességet vizsgáló harmadikgenerációs mérőeszköz fejlesztése és pilot tesztelése. Paper presented at the XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen.
 • Pluhár, Zs., & Molnár, Gy. (2014): Assessing the development of technological literacy in early education. 12th Conference on Educational Assessment. Szeged, 2014. május 1-3. 104. o.
 • Török, T. & Hódi, Á. (2014). The role of direct and indirect parental involvement in the development of phonological awareness from grade 1 to 4. In: JURE 2014: Learning and Instruction Inside Out: Contribution of Junior Researchers. Nicosia, Ciprus, p.75.
 • Török, T., Hódi, Á., & Kiss, R. (2014). Examining the relationship between the development of students’ reading in different text formats and the basic cognitive components of reading. In: Korom Erzsébet, Pásztor Attila (szerk.): PÉK 2014 [CEA 2014]: XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia [12th Conference on Educational Assessment]: Program; Előadás-összefoglalók [Program; Abstracts].
 • Vidákovich T., Vígh T., Sominé Hrebik, O., & Thékes, I. (2014). Student efficiency on online assessment tasks of foreign language vocabulary. In: Katrien Struyven, Ernesto Panadero, Diana Baas, David Hidalgo. EARLI SIG1: Assessment and Evaluation: Professional development in assessment: Challenges for teachers, schools and higher education programs. Konferencia helye, ideje: Madrid, Spanyolország, 2014.08.27-2014.08.29.p. 53.
 • Vígh, T, Sominé Hrebik O, Thékes I., & Vidákovich T. (2014). Comparative diagnostic assessment of German and English as a foreign language vocabulary of 11-12-year-olds. In: Katrien Struyven, Ernesto Panadero, Diana Baas, David Hidalgo EARLI SIG1: Assessment and Evaluation: Professional development in assessment: Challenges for teachers, schools and higher education programs. Konferencia helye, ideje: Madrid, Spanyolország, 2014.08.27-2014.08.29. pp. 54-55.
 • Vígh, T. (2014). Diagnostic test batteries for the assessment of English and German vocabulary of 5th graders. In: Korom Erzsébet, Pásztor Attila (szerk.). PÉK 2014 [CEA 2014]: XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia [12th Conference on Educational Assessment]: Program; Előadás-összefoglalók [Program; Abstracts]. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.05.01-2014.05.03. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2014. p. 124.
 • Vígh, T., & Thékes, I. (2014). Results of a diagnostic English as a foreign language vocabulary test battery among young learners. In: Korom Erzsébet, Pásztor Attila (szerk.). PÉK 2014 [CEA 2014]: XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia [12th Conference on Educational Assessment]: Program; Előadás-összefoglalók [Program; Abstracts]. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.05.01-2014.05.03. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2014. p. 125.
 • Wüstenberg, S., Greiff, S., Molnar, Gy., & Funke, J. (2014). Determinants of cross-national gender differences in complex problem solving competency. Learning and Individual Differences, 29. 18-29.

 

2013

 • Asztalos, K., & Csapó, B. (2013). Development of musical abilities: Cross-sectional assessments by an online system in primary school. Poster presented at the 2013 Annual Meeting of the American Educational Research Association. San Francisco, CA, April 27 – May 1, 2013.
 • Asztalos, K., Kiss, R., & Török, T. (2013). A zenei és olvasási képességek vizsgálata az általános iskola első és második osztályos tanulói körében. In: Józsa Krisztián, Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: CEA 2013. 11th Conference on Educational Assessment. 140 p.
 • Csapó, B. (2013). The predictive validity of school readiness assessment: Results from an eight-year longitudinal study. Poster presented at the 2013 Annual Meeting of the American Educational Research Association. San Francisco, CA, April 27 – May 1, 2013.
 • Fűz, N. (2013). The Usage of Out-Of-School Learning Places in Hungarian Primary Schools. In: JURE 2013 Junior Researchers of EARLI: programme Book. Konferencia helye, ideje: München, Németország, 2013.08.27-2013.08.29. München: Technische Universität München, pp. 135-136.
 • Habók, A. (2013). Assessing some components of learning to learn. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (szerk.): 6th International Conference of Education, Research and Innovation. Conference Proceedings. Sevilla: International Association of Technology, Education and Development (IATED). 5890-5899.
 • Habók, A. (2013). Students’ ratings about themselves and the school in the 5-6th grades. In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: CEA 2013. 11th Conference on Educational Assessment. 140 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2013.04.11-2013.04.13. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, (ISBN:978-963-306-212-8) 47.
 • Habók, A. (2013). Assessment of learning to learn in early school years. In: Prenzel, M. (szerk.): 15th Biennial Conference EARLI 2013: Responsible Teaching and Sustainable Learning. Konferencia helye, ideje: Munich, Németország, 2013.08.27-2013.08.31. Technische Universität München, TUM School of Education. 236-237.
 • Habók, A. (2013). Nemek közötti különbségek a tanulás tanulása vizsgálatának egyes területein. In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.): XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Változó életformák - Régi és új tanulási környezetek. 561 p. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2013.11.06-2013.11.09. Eger: Líceum Kiadó, (ISBN:978-615-5250-32-3) 407.
 • Hódi, Á., Török, T., & Kiss, R. (2013). Computer-based diagnostic assessment of early reading development. In: 5th Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged.
 • Hülber, L. & Molnár, Gy. (2013). Az online tesztelés reliabilitási és validitási kérdései. „XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia”. Eger, 2013. november 7-9. 419. o.
 • Hülber, L., & Molnár, Gy. (2013). Papír és számítógép alapú tesztelés nagymintás összehasonlító vizsgálata matematika területén, 1-6. évfolyamon. Magyar Pedagógia, 113. 4. sz. 243-263.
 • Hülber, L., & Molnár, Gy. (2013). Papír és számítógép alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata 1-2. évfolyamon. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 11-13. 83. o.
 • Kiss, R. (2013). Betűk és hangok differenciálása online mérőeszköz segítségével, Beszédkutatás 2013. Nyelvhasználat és alkalmazások. Budapest, 2013. november 14-15., MTA Nyelvtudományi Intézet
 • Krkovic, K., Pasztor-Kovacs, A., Molnár, Gy., & Greiff, S. (2013). New technologies in psychological assessment: The example of computer-based collaborative problem solving assessment. In: Whitelock, D., Warburton, W., Wills, G., Gilbert, L. (szerk.) Computer Assisted Assessment 2013 International Conference, Proceedings: Research into E-Assessment. Southampton, Anglia, 2013.július 9-10. 1-6.
 • Magyar, A., & Molnár, Gy. (2013). Számítógép alapú adaptív és rögzített formátumú tesztelés összehasonlító hatékonyságvizsgálata. Magyar Pedagógia, 113. 3. sz. 181-193.
 • Molnár, Gy. (2013). A problémamegoldó gondolkodás fejlődése és a fejlődés változása problématípusonkénti bontásban. „XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia”. Eger, 2013. november 7-9. 466. o.
 • Molnár, Gy. (2013). Mindennapi helyzetekben alkalmazott problémamegoldó stratégiák változása. Iskolakultúra, 7-8. sz. 31-43.
 • Molnár, Gy. (2013). Területspecifikus komplex problémamegoldó gondolkodás fejlődése. In: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 161-180.
 • Molnár, Gy., & Csapó, B. (2013). Az eDia online diagnosztikus mérési rendszer. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 11-13. 82. o.
 • Molnár, Gy., & Korom, E. (Eds.). (2013). Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Molnár, Gy., Greiff, S., & Csapó, B. (2013). Inductive reasoning, domain specific and complex problem solving: relations and development. Thinking skills and Creativity, 9. 8. sz. 35-45.
 • Molnár, Gy., Greiff, S., & Csapó, B. (2013). Relationships between problem solving, intelligence and socio-economic background. Paper to be presented at the 15th European Conference for Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.
 • Nagy, Zs., & Fűz, N. (2013). A tankönyvszövegek típusai és a megértésüket befolyásoló tényezők. In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.). XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Változó életformák - Régi és új tanulási környezetek: Absztraktkötet. 561 p. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2013.11.06-2013.11.09. Eger: Líceum Kiadó, 2013. p. 213. 1 p.
 • Pásztor, A. (2013). A kreativitás online diagnosztikus mérése. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2013. április 11-13. 108. o.
 • Pásztor, A. (2013). Developing an Online Assessment Tool for Creativity - Challenges and Possibilities. Paper presented at the 5th Szeged Workshop on Educational Evaluation (SWEE), Szeged, 15-16. April 2013.
 • Pásztor, A., & Molnár, Gy. (2013). Számítógép alapú versus szemtől szembeni tesztelés validitás - és hatékonyságvizsgálata első osztályosok körében. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2013. április 11-13. 84. o.
 • Pásztor, A., & Molnár, Gy. (2013). Validity and effectiveness of computer-based versus face-to-face testing in first grade. Paper presented at the 15th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013. p64.
 • Pásztor, A., & Rausch, A. (2013). Számítógépes játékok szerepe a gondolkodási képességek fejlesztésében - kihívások és lehetőségek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013. november 7-8-9. 476. o.
 • Pásztor-Kovács, A. (2013, April). A kollaboratív problémamegoldás mérése. Paper presented at the XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged.
 • Pasztor-Kovacs, A. (2013, August). Creation of an online assessment tool for collaborative problem solving competence. Poster presented at the EARLI JURE pre-conference. Munich, Germany.
 • Pásztor-Kovács, A. (2013, November). A kollaboratív problémamegoldó képesség online vizsgálata – egy innovatív mérőeszköz kidolgozásának lépései. Paper presented at the XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger.
 • Pásztor-Kovács, A., Magyar, A., Hülber, L., Pásztor, A., & Tongori, Á. (2013). Áttérés online tesztelésre - a mérés-értékelés új dimenziói. Iskolakultúra, 23(11), 86-100.
 • Sominé Hrebik, O., Vígh, T., & Vidákovich, T. (2013). Assessment German as a foreign language basic vocabulary of 6th graders. In: Prenzel M (szerk.), "Responsible Teaching and Sustainable Learning": 15th Biennial Conference EARLI 2013. Konferencia helye, ideje: Munich, Németország, 2013.08.27-2013.08.31.p. 129.
 • Szili, K. & Pásztor, A. (2013). A beszédpercepció online mérése 1-3. osztályos tanulók körében. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2013. április 11-13. 85. o.
 • Tóth, E., & Molnár, Gy. (2013). Az osztályok és iskolák közötti különbségek változása egy évtized távlatában Hódmezővásárhelyen. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Belvedere Meridionale, Szeged. 71-86.
 • Vidákovich T., &Vígh, T. (2013). Online diagnostic assessment of foreign language vocabulary of 6th graders. In: Prenzel M (szerk.), "Responsible Teaching and Sustainable Learning": 15th Biennial Conference EARLI 2013. Konferencia helye, ideje: Munich, Németország, 2013.08.27-2013.08.31.p. 127.
 • Vidákovich T., Vígh T., Sominé Hrebik, O., & Thékes, I. (2013). Az angol és német nyelvi szókincs online diagnosztikus tesztelése a 6. évfolyamon. Iskolakultúra: Pedagógusok szakmai-tudományos folyóirata 23:(11) pp. 117-130.(2013)
 • Vígh, T, Sominé Hrebik O., & Thékes I. (2013). English and German as a foreign language: Differences in the vocabulary of 6th graders. In: Prenzel M (szerk.), "Responsible Teaching and Sustainable Learning": 15th Biennial Conference EARLI 2013. Konferencia helye, ideje: Munich, Németország, 2013.08.27-2013.08.31. pp. 128-129.
 • Vígh, T, Sominé Hrebik O., Thékes I. & Vidákovich T. (2013). Comparative diagnostic assessment of foreign language vocabulary: Differences in English and German learners’ word knowledge. In: Douglas D (szerk.), Broadening Horizons: Language Assessment, Diagnosis and Accountability. Konferencia helye, ideje: Seoul, Dél-Korea, 2013.07.03-2013.07.05. Seoul: p. 146.
 • Vígh, T. (2013). Assessment of English and German vocabulary of 6th graders. In: Józsa Krisztián, Fejes József Balázs (szerk.), PÉK 2013. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: CEA 2013. 11th Conference on Educational Assessment. 140 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2013.04.11-2013.04.13. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola,2013. p. 59.    

 

2012

 • Csapó, B., Lőrincz, A. és Molnár, Gy. (2012): Innovative assessment technologies in educational games designed for young students. In: Ifenthaler, D., Eseryel, D. és Ge, X. (szerk.): Assessment in game-based learning. Foundations, innovations, and perspectives. Springer, New York. 235-254.
 • Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk., 2012): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Csapó Benő és Csépe Valéria (2012): Bevezetés. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16.
 • Csapó Benő, Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes és Csíkos Csaba (2012): A diagnosztikus olvasás mérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 189-218.
 • Csapó, B. és Csépe, V. (szerk., 2012): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Csapó, B. és Csépe, V. (2012): Introduction. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16.
 • Csapó, B., Józsa, K., Steklács, J. Hódi, Á. és Csíkos, Cs. (2012): Diagnostic assessment frameworks for reading: Theoretical foundations and practical issues. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 183-213.
 • Leo Blomert és Csépe Valéria (2012): Az olvasástanulás és –mérés pszichológiai alapjai. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-86.
 • Wolfgang Schnotz és Molnár Edit Katalin (2012): Az olvasás-szövegértés mérésének társadalmi és kulturális aspektusai. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 87-136.
 • Józsa Krisztián és Steklács János (2012): Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi szempontjai. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 137-188.
 • Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes, Csíkos Csaba, Adamikné Jászó Anna, Molnár Edit Katalin, Nagy Zsuzsanna és Szenczi Beáta (2012): Részletes tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 219-308.
 • Blomert, L. és Csépe, V. (2012): Psychological Foundations of Reading Acquisition and Assessment. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-78.
 • Schnotz, W. és Molnár. E. K. (2012): Societal and Cultural Aspects of the Assessment of Reading Literacy. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 79-128.
 • Józsa, K. és Steklács. J. (2012): Content and Curriculum Aspects of Teaching and Assessment of Reading. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 129-182.
 • Józsa, K., Steklács, J., Hódi, Á., Csíkos, Cs., Adamikné Jászó, A., Molnár, E. K., Nagy, Zs. és Szenczi, B. (2012): Detailed Framework for Diagnostic Assessment of Reading. In: Csapó, B. és Csépe, V. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 215-306.
 • Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk., 2012): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Csapó Benő és Szabó Gábor (2012): Bevezetés. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-15.
 • Adey, Philip és Csapó Benő (2012): A tudományos gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-57.
 • B. Németh Mária és Korom Erzsébet (2012): A természettudományos műveltség és az alkalmazható tudás értékelése. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 59-92.
 • Korom Erzsébet és Szabó Gábor (2012): A természettudomány tanításának és felmérésének diszciplináris és tantervi szempontjai. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 93-150.
 • Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Nagy Lászlóné és Csapó Benő (2012): A diagnosztikus természettudomány felmérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 151-177.
 • Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné, B. Németh Mária, Radnóti Katalin, Makádi Mariann, Adorjánné Farkas Magdolna, Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán, Csíkos Csaba és Wagner Éva (2012): Részletes tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 179-310.
 • Csapó, B. és Szabó, G. (2012, szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Csapó, B. és Szabó, G. (2012): Introduction. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-16.
 • Adey, P. és Csapó, B. (2011): Developing and assessing scientific reasoning. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-53.
 • B. Németh, M. és Korom, E. (2012): Science Literacy and the Application of Scientific Knowledge. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 55-88.
 • Korom, E. és Szabó, G. (2012): Disciplines and the Curricula in Science Education and Assessment. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 89-156.
 • Korom, E., Lászlóné Nagy, B. Németh, M., Radnóti, K., Makádi, M., Adorjánné Farkas, M., Revákné Markóczi, I., Tóth, Z., Csíkos, Cs. és Wagner, É. (2012): Detailed Framework for Diagnostic Assessment of Science. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 175-306.
 • Korom, E., B. Németh, M., Nagy L. és Csapó, B. (2012): Diagnostic assessment frameworks for science: Theoretical background and practical issues. In: Csapó, B. és Szabó, G. (szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 147-174.
 • Csapó Benő (szerk., 2012): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Csapó Benő (2012): Bevezetés. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-15.
 • Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (2012): Gondolkodási készségek és képességek fejlődésének mérése. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 407-439.
 • D. Molnár Éva, Molnár Edit Katalin és Józsa Krisztián (2012): Az olvasásvizsgálatok eredményei. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-82.
 • Csíkos Csaba és Vidákovich Tibor (2012): A matematikatudásalakulása az empirikus vizsgálatok tükrében. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 83-130.
 • B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2012): A természettudományos tudás nemzetközi és hazai vizsgálata. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 131-190.
 • Molnár Edit Katalin és Nagy Zsuzsanna (2012): Anyanyelvi készségek és képességek. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 191-240.
 • Nikolov Marianne és Vígh Tibor (2012): Az idegen nyelvek tanulásának eredményessége. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 241-288.
 • Kinyó László és Molnár Edit Katalin (2012): Történelem és társadalomismeret, állampolgári kompetenciák. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 289-326.
 • Zsolnai Anikó, Kinyó László és Jámbori Szilvia (2012): Szocializáció, szociális viselkedés, személyiségfejlõdés. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.327-366.
 • Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2012): A tanulás affektív tényezõi. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 367-406.
 • Molnár Gyöngyvér és Kárpáti Andrea (2012): Informatikai mûveltség. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 441-476.
 • Barabás Katalin és Nagy Lászlóné (2012): Egészségi állapot, egészségmagatartás. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 477-510.
 • Kárpáti Andrea és Pethõ Villõ (2012): A vizuális és zenei nevelés eredményeinek vizsgálata. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 511-544.
 • Molnár Gyöngyvér és Pásztor Attila (2012): The transition from single testing to complex systems of assessments. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 26-28. 53. o.
 • Molnár, G. és Pásztor, A. (2012): Game-based development of thinking skills. SWEE 2012, Szeged, 2012. április 24-25.
 • Molnár Gyöngyvér (2012): Számítógépes játékokba ágyazott innovatív mérés-értékelési technológiák. IV. Oktatás-Informatika Konferencia, Budapest. Plenáris előadás. 49. o.
 • Molnár, G. és Lőrincz, A. (2012): Innovative assessment technologies: Comparing ‘face-to-face’ and game-based development of thinking skills in classroom settings In: Chen, D. (szerk.): International Proceedings of Economics Development and Research. Management and Education Innovation. Vol. 37. IACSIT Press, Singapore. 150-154.
 • B. Németh, M., & Korom, E. (2012). A természettudományos teljesítmények hatodik és nyolcadik évfolyamon a diagnosztikus mérés három dimenziójában In: Csapó Benő, Tóth. E. (szerk.) X. Pedagógiai Értékelési Konferencia – PÉK 2012 [10th Conference on Educational Assessment]. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola. p. 153.
 • Molnár, Gy., Mikszai-Réthey, B., Pásztor, A., & Magyar, T. (2012). Innovative Assessment Technologies in Educational Games Designed for Integrating Assessment into Teaching. Paper presented at the EARLI SIG1 conference in Brussels, Belgium, 29.08.-31.08.2012.
 • Nagy, Zs., Pásztor, A., Hódi, Á., Tóth, E., & Hülber, L. (2012). Az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámítása itthon: helyzetképelemzés és jó gyakorlatok feltérképezése. Bologna Füzetek 9. Budapest: Tempus közalapítvány.
 • Pásztor, A. (2012). Kredit- és kurzusbeszámítás az Erasmus program keretében: problémák és jó gyakorlatok azonosítása mélyinterjús kutatás alapján. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 26-28. 120. o.
 • Pásztor, A., & Molnár, Gy. (2012). Inductive reasoning in the first grade: comparing the effectiveness of a training program in ‘face-to-face’ and game-based environment. Paper presented at the EARLI JURE conference, Regensburg, 23.07.-27.07.2012. p. 91.


2011

 • Csapó Benő (2011): The role of frequent assessment in improving the quality of learning Effective Policies for the Development of Competencies of Youth in Europe. Warsaw, 16-18 November 2011
 • Csapó Benő (2011): A technológia szerepe a pedagógiai értékelés fejlesztésében. Agria Media. Eger, 2011. október 11.
 • Csapó Benő (2011): Online diagnosztikus értékelési rendszer az iskola első hat évfolyamán. Zárókonferencia. Budapest, 2011. augusztus 26.
 • Csapó Benő (2011): Az online diagnosztikus értékelés mint önfejlesztő rendszer. Pedagógiai Szakmai Nap. Orosháza, 2011. május 11.
 • Csapó Benő (2011): Az online diagnosztikus értékelés mint önfejlesztő rendszer. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 30.
 • Csapó Benő (2011): Developing an online assessment system: Results of the first phase and future plans. Third Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 27 April 2011.
 • Csapó Benő (2011): Educational Assessment in Hungary and the Effects of PISA. Conference: Successful Educational Policies. What is behind the improvements in PISA? Santiago, 9 April 2011.
 • Csapó Benő (2011): TAO as a platform for an Online Diagnostic Assessment System. TAO Days. Luxembourg, 30 March 2011.
 • Csapó Benő (2011): A pedagógiai értékelés fejlődési tendenciái: a technológia alapú és a diagnosztikus tesztelés. Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Projektzáró Konferencia, Veszprém, 2011. március 25.
 • Csapó Benő (2011): Online diagnosztikus értékelési rendszer az iskola első hat évfolyamán. Oktatáselméleti Kutatócsoport – Oktatási Hivatal Workshop. Budapest, 2011. március 9-10.
 • Csapó Benő (2011): Online diagnosztikus értékelési rendszer az iskola első hat évfolyamán. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2011. február 26.
 • Csapó Benő (2011): Az iskolák és osztályok közötti különbségek változásának település szintű elemzése. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. november 4-6. 256.
 • Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (2011): The Infuence on Reasoning Skills on Later School Achievements: Results From the Hungarian Educational Longitudinal Program. AERA 2011, New Orleans, Louisiana, USA. April 8 –12. 2011.
 • Csapó Benő és Szendrei Mária (2011, szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Csapó Benő és Zsolnai Anikó (2011, szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Csapó, B. és Szendrei, M. (2011, szerk.): Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • D. Molnár Éva, Papp Gabriella, Fazekasné Fenyvesi Margit, Vargáné Molnár Márta: Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű tanulók mérésének akadálymentesítése. Gyógypedagógiai Szemle. Megjelenés alatt.
 • Habók Anita (2011): A tanulás tanulása és mérésének lehetőségei. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 225-251.
 • Habók Anita (2011): Tanulás tanulása affektív területének mérése 3. és 6. évfolyamon. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29-30.
 • Hódi Ágnes, Tóth Edit és D. Molnár Éva (közlésre benyújtva): Comparing Hungarian Students’ Reading Development in Continuous and Non-continuous Text Types. AERA.
 • Józsa Krisztián, Hricsovinyi Julianna és Szenczi Beáta (2011): Az elsajátítási motiváció vizsgálata számítógép-alapú kérdőívvel. Iskolakultúra. Megjelenés alatt.
 • Józsa Krisztián, Szenczi Beáta és Hricsovinyi Julianna (2011): A tanulási motiváció számítógép-alapú mérési lehetőségei. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 147–171.
 • Kasik László (2011): A szociálisérdek-érvényesítés néhány dimenziójának érzelmi háttere 8–18 évesek körében. Magyar Pedagógia. 2. sz. 141-181.
 • Kasik László (2011): A tanulmányi teljesítmény, a szociálisérdek-érvényesítő képességek és a családi háttér kapcsolata 5., 8. és 12. évfolyamosok körében. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Szeged, 2011. április 29–30. Tartalmi összefoglalók, 38.
 • Kasik, L. és Tóth, E. (2011): Cooperation, Competition Behaviour of Children between 4 and 18 and the Effect of Parent Resources on Them. 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). August 30–September 3, 2011 in Exeter, United Kingdom.
 • Kinyó László (2011): Az állampolgári kompetencia mérésének-értékelésének elméleti keretei. In.: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 105–145.
 • Kinyó László (2011, megjelenés alatt): 6–12 éves tanulók állampolgári ismereteinek diagnosztikus mérése. XI. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, 2011. november 3–5.
 • Miksztay-Rethey Brigitta (2011): A fejegér mint lehetőség halmozottan fogyatékos gyermekek szamara. Megjelenés alatt.
 • Molnár Gyöngyvér (2011): Assessing Developmental Aspects of Dynamic Problem Solving. SWEE 2011, Szeged, 2011. április 27-28.
 • Molnár Gyöngyvér (2011): Az alapképességek fejlődése. In: Csapó Benő, Zsolnai Anikó és Vidákovich Tibor (szerk.): A pedagógiai kultúra megújítása. Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Megjelenés alatt.
 • Molnár Gyöngyvér (2011): Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra. Magyar Tudomány, 9. sz. 1038-1047.
 • Molnár Gyöngyvér (2011): Számítógépes játék-alapú képességfejlesztés. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29-30. 50.
 • Molnár Gyöngyvér (2011): Számítógépes játék-alapú képességfejlesztés: egy pilot vizsgálat eredményei. Iskolakultúra, 6-7. sz. 3-11.
 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): A képességek fejlődésének vizsgálata online tesztkörnyezetben 2-11. évfolyamon. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. november 4-6. 253.
 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): Az 1–11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával. Magyar Pedagógia, 2. sz. 127-140.
 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): The Development of Inductive Reasoning Skills from Grade 1 to Grade 11. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, Anglia.
 • Molnár Gyöngyvér és Thibaud Latour (2011): Online tesztelés: lehetőségek és kihívások. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29-30. 63. o.
 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina és Csapó Benő (2011): Comparing Paper-Based and Computer-Based Testing in the First Grade. AERA 2011, New Orleans, Louisiana, USA. April 8 –12. 2011.
 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina és Csapó Benő (2011): The relationship between item type, students’ characteristics and media-effect in CBA. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, Anglia.
 • Nagy Lászlóné és Barabás Katalin (2011): Az egészségműveltség és egészségmagatartás diagnosztikus mérésének lehetőségei. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 173−224.
 • Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet és B. Németh Mária (2011): 2., 4. és 6. évfolyamos tanulók egészségtudásának diagnosztikus mérése. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. november 4-6. 104.
 • R. Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér, Hódi Ágnes és Csapó Benő (2011): Examining Media-Effect among Subgroups of Students with Different Ability Levels. . Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, Anglia.
 • R. Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér, Sascha Wustenberg és Csapó Benő (2011): Measuring adults’ dynamic problem solving competency. Paper presented at the 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, Anglia.
 • R. Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér, Thibaud Latour és Csapó Benő (2011): Az online tesztelés lehetőségei és a TAO platform alkalmazása. Új Pedagógiai Szemle, 1-5. sz. 8-22.
 • Szenczi Beáta és Hricsovinyi Julianna és Józsa Krisztián (2011): A tanulási motiváció számítógépes vizsgálatának lehetőségei nemzetközi kitekintésben. In: Vidákovich Tibor és Habók Anita (szerk.): PÉK 2011 – XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 29.
 • Tóth Edit és Kinyó László (2011): Pedagógusok nézetei a mérés-értékelés néhány aspektusáról és ezek kapcsolata a tanulók teljesítményével. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. november 4-6. 254.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2011): Comparing Primary and High-School Teachers’ Attitudes towards Testing and Accountability. Paper. 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, United Kingdom, August 30–September 3, 2011.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2011): Pedagógusok nézetei az osztályozásról és a szöveges értékelésről. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29–30. 64.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2011): Teacher's Opinion on Testing and Accountability. In: Inciting the Social Imagination: Education Research for the Public Good. New Orleans, United States of America, April 8–12, 2011. 221.
 • Tóth Edit és Molnár Gyöngyvér (2011): Az iskola infrastrukturális fejlettségi szintjének teljesítménybefolyásoló hatása. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. november 4-6. 255.
 • Tóth Edit és R. Tóth Krisztina (2011): Az online tesztelés széleskörű bevezetésének infrastrukturális feltételei. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29–30. 65.
 • Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): Az iskolák IKT felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján. Iskolakultúra. 10-11. sz. 124-137.
 • Zsolnai Anikó (2011): A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségei. In.: Csapó Benő - Zsolnai Anikó (szerk.): A kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 83-104.
 • Zsolnai, A. és Kasik, L. (2011): Development of coping strategies and social problem solving at the age of 8 and 12. 15th European Conference on Developmental Psychology. August 23–27., 2011 in Bergen, Norway.


2010

 • B. Németh Mária (2010): A társadalmi dimenzió megjelenése a követelményekben. In: Csíkos Csaba, Kinyó László (szerk.) Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban: X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program összefoglalók. Budapest. 51.
 • B. Németh Mária (2010): A természettudományi tudás/műveltség értelmezései nemzeti standardokban. Iskolakultúra, 20. 12. sz. 92–99.
 • B. Németh Mária (2010): Természettudományos műveltség főbb koncepciói. Előadás. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: PÉK 2010: program, tartalmi összefoglalók. Szeged. 37.
 • Csapó Benő (2010): A technológia alapú diagnosztikus értékelés perspektívái. Diskurzus a kompetenciákról: képzés és gyakorlat. Konferencia, Kecskemét, 2010. november 26.
 • Csapó Benő (2010): Adapting educational assessment to changing conceptions of Knowledge. JURE Conference. Frankfurt, 21 July 2010.
 • Csapó Benő (2010): Promises of technology-based assessment. Education Leaders Forum. Warsaw, 7-8 July 2010
 • Csapó Benő (2010): Technological promises and challenges of computer-based assessment of complex skills. Paper presented at the symposium "ICT-based assessment of 21st-century skills". Annual Meeting of the American Educational Research Association. Denver, USA, April 30 - May 4, 2010. 
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és R. Tóth Krisztina (2010): Implementing an online formative assessment system: From paper-based to computer-based testing. Paper presented at the symposium "Implementing large-scale technology-based assessments in five countries". Annual Meeting of the American Educational Research Association. Denver, USA, April 30 - May 4, 2010. 
 • Csapó Benő (2010): The first phase of developing an Online Diagnostic Assessment System. 2ndSzeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 14-15 April 2010.
 • Csapó Benő (2010): A TAO-based Online Diagnostic Assessment System. TAO Days. Luxembourg, March 10-11. 2010.
 • Csapó Benő (2010): Issues and opportunities in technology-based delivery of assessments. Learning and Technology World Forum. London, UK, 11-13 January 2010.
 • Csapó Benő és Tóth Edit (2010): Az osztálylétszám és a teljesítmények összefüggéseinek elemzése az iskolai longitudinális program adatbázisa alapján. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4–6. 108.
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és R. Tóth Krisztina (2010): Implementing an Online Formative Assessment System: From Paper- Based to Computer-Based Testing. AREA, Denver, USA, April 29- May 4. 2010. p. 213.
 • Csíkos Csaba (2010): Matematikai értékelési keretek szerepe a diagnosztikus értékelési rendszerek fejlesztésében. Előadás a VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2010, április 16-17.
 • D. Molnár Eva (2010): A sajátos nevelési igenyű tanulok mérés-értékelésének akadálymentesítése. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2010. november 4-6., Budapest.
 • D. Molnár, É. és Székely, L. (2010): Effects of motivation components on reading ability in Hungarian sample. A secondary analysis of the PIRLS 2001 and 2006 data. In: von Davier, M. and Hastedt, D. (szerk.): IERI Monograph Series, Issues and Methodologies in Large-Scale Assessments 3. Volume, IERInstitute, Hamburg. 107-124.
 • Habók Anita (2010): A tanulás tanulásának keretei. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4-6. Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és összefoglalók. 156.
 • Habók Anita (2010): Német reformok - Problémák és megoldások. Új Pedagógiai Szemle. 1-2. sz. 197-207.
 • Habók Anita (2010): Tanulási szokások egy fogalmi térképes fejlesztő program után. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2010. április 16-17. Program – Tartalmi összefoglalók. 146.
 • Józsa Krisztián (2010): Az olvasási standardok kidolgozásának elméleti keretei. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): PÉK 2010 – VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 132.
 • Juhász Ágnes, Paless Eszer és Kálmán Zsófia (2010): Halmozottan fogyatékos gyermekek nevelési igényei. Előadás. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2010. november 4-6., Budapest.
 • Kasik, L. és Zsolnai, A. (2010): Development of social-interest realisation abilities at the ages of 4–18. 5th European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL). November 24–26, 2010 in Lisbon, Portugalia. 90.
 • Kinyó László (2010): Az állampolgári kompetencia mérésének és értékelésének elméleti keretei. X. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, 2010. november 4–6. In: Csíkos Csaba és Kinyó László (2010): Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, 159.
 • Korom Erzsébet (2010): Assessment dimensions of the science framework for grade 1−6. 2nd Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 2010. április 14−15.
 • Korom Erzsébet (2010): Értékelési keretek és standardok kidolgozása a szövegértés, a matematika és a természettudomány területén 1−6. évfolyamon. Szimpózium. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. április 16–17. Tartalmi összefoglalók, 127-132.
 • Korom Erzsébet (2010): Természettudományi követelményrendszer kidolgozásának elméleti kerete. Szimpózium. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4-6. Tartalmi összefoglalók: 48-54.
 • Miksztay-Rethey Brigitta (2010): Segítő programcsomag SNI-gyermekek számára a számítógéphasználat elsajátításához. Előadás. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2010. november 4-6., Budapest.
 • Molnár Gyöngyvér (2010): A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata számítógépes környezetben. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2010. április 16-17. 55.
 • Molnár Gyöngyvér (2010): Lehetőségek és kihívások a számítógép-alapú mérés-értékelés területén. Innovatív tanárok fóruma. Budapest, 2010. november 18-20.
 • Molnár Gyöngyvér (2010): Technológia-alapú mérés-értékelés hazai és nemzetközi implementációi. Iskolakultúra, 7-8. sz. 22-34.
 • Molnár Gyöngyvér (2010): Technology-based assessment: Challenges and Promises. Keynote presentation, EDEN, Budapest, 2010. október 24-27.
 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2010): Az induktív gondolkodás fejlődése 6 és 17 éves kor között. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010. november 4-6. 90.
 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina és Csapó Benő (2010): Papír- és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata kisiskolás diákok körében. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010. november 4-6. 167.
 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina és Tóth Edit (2010): Developing online diagnostic assessment - Experiences of a large scale national case study in public education in Hungary. Worksop, EDEN, Budapest, 2010. október 24-27. 186-187.
 • Nagy Lászlóné (2010): Az egészségműveltség, egészségmagatartás diagnosztikus mérésének lehetősége oktatási környezetben. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program tartalmi összefoglalók, Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, 112.
 • Nagy Lászlóné (2010): Az egészségműveltség, egészségmagatartás diagnosztikus mérése az 1−6. évfolyamon. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program tartalmi összefoglalók, Magyar Tudományos Akadémia Neveléstudományi Bizottsága, 157.
 • Nagy Lászlóné (2010): Fogalmi keret az egészségműveltség, egészségmagatartás oktatási környezetben való méréséhez. Kutató Tanárok IV. Tudományos Konferenciája, 2010. január 30. Budapest. Összefoglaló kötet, Kutató Tanárok Országos Szövetsége, Budapest, 19. o.
 • Tóth Edit (2010): Pedagógusok nézetei a központi teljesítménymérésekről. Magyar Tudomány Ünnepe. 2010. november 16.
 • Tóth Edit (2010): Teachers' Attitudes Towards Assessments and Accountability: First Results of a Questionnaire Administered to Primary School Teachers. Paper presented at the 2nd Szeged Workshop on Educational Evaluation. 14-15. April 2010.
 • Tóth Edit és Kasik László (2010): Szülői vélekedések a szociálisérdek-érvényesítő viselkedéssel kapcsolatos anyagi, szellemi és kapcsolati erőforrásokról. Új Pedagógiai Szemle, 60. 1–2. sz. 93–119.
 • Tóth, E. és Kasik, L. (2010): Analysis of Social Interest Realisation Behaviour and Parent Resources among Children between 4 and 17 and Their Parents. EARLI JURE. July 19–22, 2010 in Frankfurt, Germany.
 • Zsiák Gergő Pál (2010): SNI-gyermekek számítógépes segítésének múltja, jelene es jövője. Előadás. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2010. november 4-6., Budapest.
 • Zsolnai Anikó (2010): A szociális készségek és képességek fejlesztése. In.: Zsolnai Anikó: A szociális kompetencia fejlődése és fejlesztése óvodás kortól serdülőkorig. Akadémiai doktori értekezés, 208-224.
 • Zsolnai Anikó (2010): A szociális kompetencia alkotóelemei: Szociális készségek és képességek. In.: Zsolnai Anikó: A szociális kompetencia fejlődése és fejlesztése óvodás kortól serdülőkorig. Akadémiai doktori értekezés, 114-134.
 • Zsolnai Anikó (2010): A szociális kompetencia kutatására és fejlesztésére szolgáló modellek. In.: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 78-96.
 • Zsolnai Anikó (2010): Megküzdési stratégiák vizsgálata 10 és 12 éves tanulók körében. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2010. április 16-17.
 • Zsolnai Anikó és Kasik László (2010): A szociális készségek és képességek mérési lehetőségei. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010. november 4-6.
 • Zsolnai, A. és Kasik, L. (2010): Coping strategies at the age of 8, 10 and 12. 5th European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL). November 24–26, 2010 in Lisbon, Portugalia. 102.


2009

 • Csapó Benő (2009): Nemzetközi kutatási-fejlesztési programok a technológiai alapú értékelés elősegítésére. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2009. november 20.
 • Csapó Benő (2009): Technological issues of computer-based assessment of 21st century skills. White Paper Working Group Meeting. San Francisco, USA, 17 October, 2009.
 • Csapó Benő (2009): A pedagógiai értékelés fejlesztésének új útjai: a formatív és az online tesztelés. XI. Országos Szakértői Konferencia. Hajdúszoboszló, 2009. október 8.
 • Csapó Benő (2009): New perspectives in educational evaluation: Formative and e-Assessment. Annual Colloquium of the Priority Research Program. Göttingen, Germany, 2 October 2009.
 • Csapó Benő (2009): Online diagnostic assessment: A project proposal. 1st Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 27 April 2009 
 • Csapó Benő (2009): Program of the Technological Issues Working Group. Meeting of the Assessment and Teaching of 21st Century Skills Project. San Diego, USA, 18 April, 2009.