Szerkesztő: 
Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk., 2012)
Kiadó: 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Tartalom: 

Bevezetés (Csapó Benő és Csépe Valéria)

1. Leo Blomert és Csépe Valéria: Az olvasástanulás és –mérés pszichológiai alapjai

2. Wolfgang Schnotz és Molnár Edit Katalin: Az olvasás-szövegértés mérésének társadalmi és kulturális aspektusai

3. Józsa Krisztián és Steklács János: Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi szempontjai

4. Csapó Benő, Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes és Csíkos Csaba: A diagnosztikus olvasás felmérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti háttér és gyakorlati kérdések

5. Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes, Csíkos Csaba, Adamikné Jászó Anna, Molnár Edit Katalin, Nagy Zsuzsanna és Szenczi Beáta: Részletes tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhe