Szerkesztő: 
Csapó Benő (szerk., 2012)
Kiadó: 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Tartalom: 

Bevezetés (Csapó Benő)

1. D. Molnár Éva, Molnár Edit Katalin és Józsa Krisztián:  Az olvasásvizsgálatok eredményei

2. Csíkos Csaba és Vidákovich Tibor: A matematikatudás alakulása az empirikus vizsgálatok tükrében

3. B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné: A természettudományos tudás nemzetközi és hazai vizsgálata

4. Molnár Edit Katalin és Nagy Zsuzsanna: Anyanyelvi készségek és képességek

5. Nikolov Marianne és Vígh Tibor: Az idegen nyelvek tanulásának eredményessége

6. Kinyó László és Molnár Edit Katalin: Történelem és társadalomismeret, állampolgári kompetenciák

7. Zsolnai Anikó, Kinyó László és Jámbori Szilvia: Szocializáció, szociális viselkedés, személyiségfejlődés

8. Józsa Krisztián és Fejes József Balázs: A tanulás affektív tényezői

9. Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér: Gondolkodási készségek és képességek fejlődésének mérése

10. Molnár Gyöngyvér és Kárpáti Andrea : Informatikai műveltség

11. Barabás Katalin és Nagy Lászlóné: Egészségi állapot, egészségmagatartás

12. Kárpáti Andrea és Pethő Villő: A vizuális és zenei nevelés eredményeinek vizsgálata