Szerkesztő: 
Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk., 2011)
Kiadó: 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Tartalom: 

Bevezetés (Csapó Benő és Zsolnai Anikó)

1. Nikolov Marianne és Szabó Gábor: Az angolnyelv-tudás diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetőségei az iskola 1–6. évfolyamán

2. Kárpáti Andrea és Gaul Emil: A vizuális képességrendszer: tartalom, fejlődés, értékelés

3. Zsolnai Anikó: A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségei

4. Kinyó László: Az állampolgári kompetencia mérésének-értékelésének elméleti keretei

5. Józsa Krisztián, Szenczi Beáta és Hricsovinyi Julianna: A tanulási motiváció számítógép-alapú mérési lehetőségei

6. Nagy Lászlóné és Barabás Katalin: Az egészségműveltség és egészségmagatartás diagnosztikus mérésének lehetőségei

7. Habók Anita: A tanulás tanulása és mérésének lehetőségei