Szerkesztő: 
Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk., 2013)
Kiadó: 
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest
Tartalom: 

Bevezető  (Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet)

1. B. Németh Mária: A természettudományos tudás változása 1999 és 2010 között a 7. évfolyamon

2. Csíkos Csaba: A fejben számolás stratégiáinak vizsgálata háromjegyű számok összeadásával negyedik osztályos tanulók körében

3. D. Molnár Éva: Az önszabályozott tanulás szerepe daganatos betegségből gyógyult gyerekek iskolai reintegrációjában

4. Habók Anita: A fogalmi térképek alkalmazásának lehetőségei kollaboratív tanulási környezetben

5. Józsa Krisztián: Az elsajátítási motiváció életkori változása egy longitudinális vizsgálat tükrében

6. Kárpáti Andrea: „Gyermekrajz” a 21. században: egy új fejlődéselmélet felé

7. Kinyó László: 7. és 11. évfolyamos tanulók állampolgári tudásának vizsgálata a dél-alföldi régió általános és középiskoláiban

8. Korom Erzsébet: Az anyagok tulajdonságaival, változásaival kapcsolatos alapfogalmak fejlettségének longitudinális vizsgálata

9. Molnár Gyöngyvér: Területspecifikus komplex problémamegoldó gondolkodás fejlődése

10. Nagy József: A diagnosztikus pedagógiai értékelés fejlesztésének lehetőségeiről

11. Nagy Lászlóné: Kisiskolások analógiás gondolkodásának fejlesztése  a környezetismeret tantárgy keretében

12. Tóth Edit: Teljesítmény alapú ösztönzés a közoktatásban

13. Vidákovich Tibor: A deduktív gondolkodás diagnosztikus vizsgálata az 5., 7. és 9. évfolyamon

14. Zsolnai Anikó: A szociális viselkedés alakulása kisiskolás és serdülőkorban